Workshop peer learning våren 2024

Kl. 09:15 - 16:00

Nordenskiöldsgatan 10, 211 19 Malmö
BOKA IN

25/04/2024 09:15

icons add to calendar
Välj huvudsaklig inriktning (för att vi ska kunna dela in i samtalsgrupper):
The registration has been closed since 18/04/2024 14:00.