Workshop peer learning hösten 2024

Kl. 09:15 - 16:00

Nordenskiöldsgatan 10, 211 19 Malmö 
BOKA IN

04/12/2024 09:15

icons add to calendar
Välj huvudsaklig inriktning (för att vi ska kunna dela in i samtalsgrupper):