Workshop Peer Learning vt2022
Nordenskiöldsgatan 10, 211 19 Malmö, Sverige | 25/05/2022 11:15
2467 126 mu logo
Den här workshopen vänder sig framförallt till dig som har parplacerade studenter och som vill arbeta med Peer Learning. Vi kommer att samplanera läraktiviteter utifrån våra nya kursplaner.
Utbildningsledare Marie Brandt leder workshopen och välkomnar såväl handledare som vfu-ansvariga och kommunsamordnare.
BOKA IN

25/05/2022 11:15

icons add to calendar
icons location
PLATS
Information om exakt lokal kommer i separat inbjudan strax innan utbildningstillfället.
Nordenskiöldsgatan 10, 211 19 Malmö, Sverige


event@company.com
The registration has been closed since 18/05/2022 00:00.