Medverkan i The Global Aviation Restructuring Index, GARI Webversion
279 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld neg
1229 Capture
The Global Aviation Restructuring Index
Mannheimer Swartling har bidragit med ett avsnitt om svensk rekonstruktionslagstiftning i Global Aviation and Restructuring Index, GARI - ett juridiskt analysverktyg online som har utvecklats av Watson Farley & Williams.

Möjligheten att jämföra omstruktureringsförfaranden har blivit allt viktigare för flygbolag, vars gäldenärer enkelt kan dra nytta av förfaranden utanför deras hemjurisdiktion. Genom att använda GARI kan leasegivare, finansiärer och andra borgenärer jämföra, analysera och bättre förstå 50 omstruktureringsförfaranden i 25+ viktiga luftfartsjurisdiktioner runt om i världen.

Läs avsnittet här.
Kontakt

Andreas Zettergren, andreas.zettergren@msa.se
Klicka för att besöka vår LinkedIn sida Klicka för att besöka vår hemsida
Avregistrera