Nya konkurrensregler för livsmedelssektorn Webversion
279 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld neg
1231 MS Sthlm Corp 0569
Nya konkurrensregler för livsmedelssektorn träder i kraft den 1 november
Efter många års policydebatt och beredning i Bryssel får livsmedelssektorn nu nya specialregler att förhålla sig till.

En del av de traditionella konkurrensreglerna om missbruk av en dominerande ställning blir nu tillämpliga även på icke-dominerande köpare inom jordbruks- och livsmedelssektorn. De nya reglerna följer av lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, även kallad UTP-lagen, vilken i svensk rätt införlivar ett EU-direktiv på området.

Det finns i nuläget ett stort antal frågor om hur lagens bestämmelser ska tillämpas och många företag har anledning att se över om de direkt eller indirekt berörs av reglerna. Tillsyn över den nya lagen har överlåtits åt en nyinrättad enhet på Konkurrensverket, och Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp följer utvecklingen nära, i dialog med myndigheter och berörda branscher.

Mannheimer Swartling har tidigare tagit fram och sänt ut en översikt över regelverket, se länk nedan. Under 2021 har byråns EU- och konkurrensrättsgrupp även bistått ett stort antal klienter med rådgivning kring den nya lagen. För eventuella frågor om regelverket är ni välkomna att höra av er direkt till gruppens Partners och Specialist Counsels, särskilt Andreas Johansson, Jens Agö eller Mårten Nicolin.
Regelverk (pdf)
Kontakt

Andreas Johansson, Partner, andreas.johansson@msa.se
Jens Agö, Specialist Counsel, jens.ago@msa.se
Mårten Nicolin, Specialist Counsel, marten.nicolin@msa.se
Klicka för att besöka vår LinkedIn sida Klicka för att besöka vår hemsida
Avregistrera