274 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld neg
Vi vill träffa dig!
Ta chansen att delta i lunch och samtal tillsammans med våra partners och VD 
på Mannheimer Swartling.
Information om hur Mannheimer Swartling samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter kan du läsa här. Genom att klicka på ”Registrera mig” bekräftar du att du har fått information om hur Mannheimer Swartling behandlar dina personuppgifter samt att ditt deltagande är i enlighet med tillämpliga policys och uppförandekoder.