Pressmeddelande
Moderna Museet logga
1538 pressmedd
Vänster: Zvi Goldstein, Cultural Attraction (detalj av verket), 1990. Foto: Dick Pauwels, S.M.A.K. Höger: Harald Giersing, Självporträtt, 1926. Foto: Prallan Allsten, Moderna Museet. Bilden är beskuren.
 
 
Den 15 maj öppnar Moderna Museet Malmö två nya utställningar. Med sommarens stora utställning i Turbinhallen, Vindar från Jeriko, visas Zvi Goldsteins unika konstnärskap för första gången i Sverige. Utställningen Mannen med det blå ansiktet lyfter fram Moderna Museets rika samling i verk som visar det expressionistiska sökandet hos den tidiga modernismen.  
 
ZVI GOLDSTEIN
Vindar från Jeriko
15 maj – 29 augusti 2021
Curator: Iris Müller-Westermann
 
Zvi Goldstein har under lång tid arbetat med att förlägga fokus för den samtida konsten till områden som historiskt förknippats med västvärldens periferier. Alltsedan sjuttiotalet har han på ett personligt sätt placerat in samtidskonsten i ett vidare perspektiv som öppnar upp för en mer inkluderande och global syn på oss själva och världen som omger oss.

- Goldsteins verk erbjuder en ny estetik i den fortfarande dominerande västerländska samtidskonsten och förespråkar inkludering och korsbefruktning, säger Iris Müller-Westermann. Vi tvingas alla att uppfinna oss själva om och om igen under livets gång. För att lyckas krävs det bland annat öppenhet och en icke-bedömande attityd till det okända och solidaritet med våra medmänniskor. Detta är viktiga aspekter i Goldsteins konstnärskap som jag är mycket glad över att Moderna Museet kan erbjuda vår publik att stifta bekantskap med i en utmanande tid. Vindarna blir i Goldsteins konst till metaforer för en fri rörelse över landsgränser som, inte minst i Mellanöstern och Afrika, har ritats av kolonialmakterna och är upphov till dagens krig och konflikter i området.

Zvi Goldstein föddes i Rumänien 1947. Familjen emigrerade till Israel 1958 och Goldstein studerade konst i Jerusalem. Han fortsatte sina konststudier i Milano där han tog sin examen 1972. Under åren som följde var han aktiv i stadens konstliv. Det var konceptkonstens tid. Goldstein kunde dock inte se en vidareutveckling därifrån. 1978 lämnade han Europa och bosatte sig i Jerusalem. Samma år utvecklade han sin Metodologi. Från Jerusalem gjorde han, som en del av sin konstnärliga praktik, långa resor i Afrika, Asien och Mellanöstern där han mötte samhällen och kulturer till synes oberörda eller inte dominerade av en västlig syn på livet. Goldsteins konst är förankrad i både västerländska sammanhang och premoderna traditioner som han lärt känna på sina resor. Verken är resultat av rekonstruerade minnen.

Utställningens titel refererar till de varma vindar från Sahara som lett Goldstein på hans resor. Jeriko, en av världens äldsta städer, ligger på Västbanken, öster om Jerusalem. Platsen kunde ses från Goldsteins ateljéfönster och representerade en, för honom, okänd värld. Vindar från Jeriko inkluderar verk från de senaste tre decennierna. Det omfattande ”From My Archive” premiärvisas här i denna nya version och kopplar samman konstnärens både utförda och ännu inte genomförda verk.


MANNEN MED DET BLÅ ANSIKTET
Om den tidiga modernismens expressionistiska sökande
15 maj 2021 – 31 januari 2022
Curator: Joa Ljungberg

Parallellt med Vindar från Jeriko öppnar Mannen med det blå ansiktet. Utställningen lyfter fram Moderna Museets rika samling och presenterar tongivande konstnärskap som under 1900-talets första decennier deltog i en dynamisk förnyelse av konsten. I utställningen visas nyckelverk av Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Helene Schjerfbeck, Vera Nilsson, Wassily Kandinsky, Henri Matisse, Tora Vega Holmström och många fler. Gemensamt för de medverkande konstnärerna är deras experimentella utforskande av färgens, linjeföringens och kompositionens möjligheter att uttrycka olika känslotillstånd, stämningar och existentiella funderingar. Det naturalistiskt avbildade upplevdes inte längre tillräckligt intressant, istället ville man närma sig själslivets inre dimensioner och nå fram till en djupare upplevelse av verkligheten.

- Det här är en spännande tid i historien, säger curator Joa Ljungberg. Industrialiseringen tilltar, städerna växer och relationen mellan könen omförhandlas. Men också synen på konsten förändras. Från att tidigare haft en utbildande och identitetsskapande funktion får den plötsligt ett egenvärde – l’art pour l’art. Intressant att notera är också hur färgen får en central betydelse i sökandet efter en ny konst för den moderna människan. För den som tar sig tid bjuder ”Mannen med det blå ansiktet” på ett myller av intressanta berättelser att dyka ned i, samt även en del oroande tematik att stångas med.


PRESSVISNING I MINDRE GRUPPER ÄGER RUM PÅ MODERNA MUSEET MALMÖ ONSDAGEN DEN 12 MAJ KL 10 I NÄRVARO AV CURATORERNA IRIS MÜLLER-WESTERMANN OCH JOA LJUNGGREN.

För att anmäla önskan om att närvara, OSA till press.malmo@modernamuseet.se Vänligen uppge för vem eller vilka du rapporterar. Pressvisningen riktar sig framför allt till journalister med uppdrag att bevaka den specifika utställningen och med anledning av covid-19 är platserna begränsade.

Zvi Goldstein finns tillgänglig för intervjuer digitalt eller per telefon.
För högupplösta pressbilder, vänligen besök Moderna Museets pressrum

För mer information, kontakta:
Alexandra Giertz, kommunikationsansvarig
tel 0734-228739
press.malmo@modernamuseet.se
unknown link