Pressmeddelande
Moderna Museet logga
Bild på målning av Beate Wassermann
René Magritte, Den röda modellen, 1935 Foto: Moderna Museet Bildupphovsrätt 2022
 
 
Moderna Museet Malmös samlingsutställning 2022 diskuterar universella och existentiella teman som tid, rörelse och materialitet i relation till ett bevarande konserveringsarbete. Utställningen, som är ett samarbete mellan museets intendent Andreas Nilsson och konstnärsduon Gideonsson/Londré, lyfter fram flera sällan visade verk från 1800-talets mitt fram till idag och presenterar dem i nya dialoger.
 
BETINGAD RÖRELSE
26 februari 2022 – 29 januari 2023

Vänstra Galleriet
Curatorer: Andreas Nilsson och Gideonsson/Londré


I Betingad rörelse prövas idén om en museisamling i ett läge mellan vila och exponering där föremål och kroppar laddade med innehåll återuppväcks med varierande mellanrum. Verken i utställningen präglas av olika stadier av mänsklig aktivet och subtila rörelser som öppnar upp flera möjliga spår kring omvandling. Materialet och tankegodset hämtas lika ofta från det högst personliga som det mer allmängiltiga. I en samling av flertalet konstnärliga uttryck och koncept möts det surrealistiska och det logiska, det naturvetenskapliga och det fantastiska.

- Med utställningen Betingad rörelse tillåter vi oss att laborera med Moderna Museets rika samling för att skapa olika typen av möten mellan tid, uttryck och medier. Att få Gideonsson/Londrés blick på samlingen och verksamheten har bidragit med nya perspektiv och tankar om både välkända och mindre kända verk, säger Andreas Nilsson, intendent på Moderna Museet Malmö.

Utöver att agera medcuratorer bidrar Gideonsson/Londré även med ett nyproducerat verk som tar avstamp i konservatorns roll. Konstnärsduon spårar, omvandlar och lyfter fram ett ofta osynligt bevarandearbete som sker bakom kulisserna på ett museum. Ett arbete som blir till en ritual och introducerar en temporalitet där det döda sammanförs med det levande. Verket har både statiska och performativa beståndsdelar och aktiverar utställningen över tid.

Utställningen presenterar verk av:
Emanuel Almborg, Gianfranco Baruchello, Hans Bellmer, Nina Canell, Lygia Clark, Keren Cytter, Cecilia Edefalk, Roger Fenton, Simone Forti, Axel Fridell, Gideonsson/Londré, Hans Hammarskiöld, Susan Hefuna, Susan Hiller, Rebecca Horn, Åke Karlung, Lee Lozano, René Magritte, Mark Manders, Katja Novitskova, Claes Oldenburg, Klaus Rinke, Lenke Rothman och Wolfgang Tillmans.
PRESSVISNING ÄGER RUM PÅ MODERNA MUSEET MALMÖ TORSDAGEN DEN 24 FEBRUARI KL 10 I NÄRVARO AV CURATORERNA ANDREAS NILSSON OCH GIDEONSSON/LONDRÉ

För att anmäla önskan om att närvara, OSA till press.malmo@modernamuseet.se. Vänligen uppge för vem eller vilka du rapporterar. Platserna till pressvisningen är begränsade och går i första hand till journalister med uppdrag att bevaka utställningen. Övriga välkomnas att anmäla sitt intresse för medverkan i mån av plats eller besöka utställningen vid ett annat tillfälle.
För högupplösta pressbilder, vänligen besök Moderna Museets pressrum

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Giertz, kommunikationsansvarig
tel 0734-228739
press.malmo@modernamuseet.se
unknown link