PRESSMEDDELANDE
Moderna Museet logga
1143 18JPG
Sarah Assbring/El Perro del Mar framför Rosemarie Trockel, After The Hunt (2013) samt Study For After The Hunt (2013), samt Robert Gober, Cat Litter (1989). Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet.
 
El Perro del Mar skriver musik till Moderna Museets samling
 
I folktomma salar med konsten som enda sällskap har El Perro del Mar under våren skapat musik med Moderna Museets samling som inspiration. Den 26 maj framförs resultatet FREE LAND i en konsert som sänds live från museets salar. Det är musik som tillkommit under coronavårens ensamhet men som har sin trygga grund i konstens universella samhörighet.
 
Hur låter musik som skapas utifrån en museisamling av modern konst? På måndagar, när Moderna Museet vanligtvis har stängt för besökare, skulle Sarah Assbring – i musiksammanhang känd under sitt alias El Perro del Mar – komma till Skeppsholmen för att ensam få möta konsten i salarna. Planen var att hon skulle slå sig ner i samlingen och se vart inspirationen förde henne. Sarah Assbring hann besöka Moderna Museet några gånger innan världen plötsligt lamslogs av coronaviruset och skapandet fick ta sin fortsättning på annan plats.

- Corona har helt klart haft en del i verket, säger Sarah Assbring. Jag blev väldigt glad när jag fick frågan från Moderna Museet och min första tanke var att skapa en form av hommage till konstmuseet eller till konstnären. Ett sammelsurium av röster följde mig när jag gick omkring ensam i samlingen. När sedan museet stängdes och jag inte kunde gå dit mer, när ingen av oss kunde gå dit mer, klarnade rösterna till en. Det är utifrån dessa röster som jag skapat mitt verk.

Verket som fått titeln FREE LAND är ett 20 minuter långt stycke som Sarah Assbring själv beskriver som ett slags ”live-mix-tape”. Tisdagen den 26 maj klockan 19 är det dags för El Perro del Mar att, tillsammans med musikern Jacob Haage, framföra resultatet av sina möten med Moderna Museets samling. FREE LAND kommer att premiärspelas under ett framförande som sänds live på Facebook och YouTube och musiken kommer även släppas för lyssning via streamingtjänster.

- Musiken är en hommage till Moderna Museet. Jag har känt stor respekt och vördnad när jag fått röra mig runt i salarna och magasinen. Både inför konstnärerna bakom verken men även inför konstmuseer i allmänhet och Moderna museet i synnerhet. Jag brukar i vanliga fall tänka på konstmuseum som den fria tankens moderna tempel - ett ställe för meditation och expansion. Att få vara ensam i ett tomt museum fyllde mig med en känsla av just vördnad. Och frid.

Skapandeprocessen har i grunden inneburit att gå runt bland konsten och översätta färger och toner till instrumentering och där exempelvis penseldrag har fört tankarna till en råhet eller attityd som sedan tagits vidare i musiken. För Sarah Assbring har konst också tidigare fungerat som igångsättare av det egna skapandet.

- I mitt arbete är konsten precis lika viktig och utan den skulle jag inte finna mycket mening i arbetet. Det är till konsten som jag går när jag är vilsen och söker svar men också när jag behöver få andra perspektiv. Det jag finner mest magiskt med ett konstmuseum är att du går in som en person och går därifrån som en annan. Du kan aldrig veta vad ett konstmuseum ska göra med dig och din syn på livet. Den kraften är makalös.


- El Perro del Mar är en artist som ständigt vänder och vrider på sitt eget uttryck och som med stor känsla och lyhördhet adderar en konstnärlig dimension till populärmusik. Jag ser mycket fram emot att få höra hur Moderna Museets samling har inspirerat henne, säger Gitte Ørskou, överintendent på Moderna Museet.Sarah Assbring albumdebuterade som El Perro del Mar i maj 2005. Hon har släppt ytterligare fem album, nominerats till och vunnit ett flertal musikpriser och turnerat världen över.

För intervjuer med Sarah Assbring/El Perro Del Mar eller mer information om projektet, vänligen kontakta:

Kristin Lundell, pressekreterare
0709-52 23 62
press@modernamuseet.se
$$$open$$