PRESSMEDDELANDE
Moderna Museet logga
1220 Spoon woman Giacometti1
Alberto Giacometti, Skedkvinna, 1927. Coll. Fondation Giacometti Paris © Estate of Alberto Giacometti / Bildupphovsrätt 2020
 
 
Giacometti - Ansikte mot ansikte
10 oktober, 2020 – 17 januari, 2021

Curatorer: Jo Widoff, Moderna Museet och Christian Alandete, Fondation Giacometti

 
Alberto Giacometti gick sin egen väg inom den europeiska modernismen, ständigt sökande efter ett nytt bildspråk för skulpturen som ”verklighetens dubbelgångare”. Idag är hans avlånga, avskalade gestalter ikoniska. Moderna Museets nya utställning Giacometti - Ansikte mot ansikte är den första större presentationen av Giacomettis konstnärskap i Sverige på mer än 20 år och Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou förutspår att utställningen är en framtida klassiker.

Alberto Giacometti (1901-1966) utsågs tidigt till efterkrigstidens stora uttolkare och hans bräckliga och egendomligt smala gestalter är idag sammanbundna med bilden av en stukad mänsklighet. Berättelsen om Giacometti som en konstnär som levde ett isolerat liv ointresserad av sin samtid har tacksamt formulerats och följt formen av det konstnärliga geniet men samtidigt var Giacomettis dagliga­ liv egentligen av en annan sort; hans konstnärskap tog intryck av de många samtal, diskussioner och idéer som fördes i Paris, en stad som före kriget hade samlat konstnärer och intellektuella från hela världen. Det var särskilt tre vänskaper - de med författarna Georges Bataille, Jean Genet och Samuel Beckett - som skulle få stor påverkan på Alberto Giacometti. I Moderna Museets nya utställning Giacometti - Ansikte mot ansikte visar curatorerna Jo Widoff från Moderna Museet och Christian Alandete från Fondation Giacometti i Paris hur dessa relationer och deras gemensamma drivkrafter lämnade spår i Giacomettis konstnärskap.

- För den här utställningen är det viktigt att visa på Giacometti som en del av sin tid, säger Jo Widoff. Vi har valt att göra det genom att lyfta fram konstnärens förhållande till tre författare - alla livslånga vänner och del av ett livligt samtal, ibland verkligt och ibland tydligt bara som spår i de många vändningar och vägar som Giacometti tog i sitt konstnärskap. I mötet med Becketts irrationella, klaustrofobiska världar, Batailles våldsamma motstånd mot stelbenta konventioner eller Genets vördnadsfulla skildringar av samhällets skuggsida, får Giacomettis konst ny betydelse.

Alberto Giacometti föddes i den schweiziska byn Borgonovo den 10 oktober 1901, och anlände tjugoett år gammal till Paris för att studera skulptur för Antoine Bourdelle på Académie de la Grande Chaumière. Även om Giacometti aldrig var fullt ut övertygad om någon konstnärsgruppering ställde han före andra världskriget ofta ut sina tidiga, latent våldsamma och erotiska objekt, tillsammans med surrealisterna. Samtidigt förblev han Bataille och dennes dissidentgrupp nära. Han gick sin egen väg och istället för att se till den abstrakta konsten som dominerade Paris efter kriget, sökte han sig bakåt i tiden – till förhistorisk konst, egyptiska gravbilder och till sumeriska stenstoder. Som konstnär var Giacometti hela sitt liv upptagen av sin egen otillräcklighet inför verkligheten. Framför en modell försökte han om och om igen att finna en ”likhet” mellan konsten och verkligheten, men tydligheten grumlades varje gång. Genom sitt sätt att känna sig fram med händerna i lera och gips för att fullt ut återge ett ansikte kom han att förändra synen på skulptur.


Giacometti - Ansikte mot ansikte innehåller fler än 110 skulpturer, målningar och teckningar och är den första stora retrospektiven över Giacomettis verk som ägt rum i Sverige på tjugo år. Utställningen har utformats i nära samarbete med Fondation Giacometti i Paris - ett samarbete som inneburit att ett hundratal viktiga verk har kunnat lånas. Bland dessa finns tidiga surrealistiska skulpturer, målningar och de höga, numera ikoniska gestalterna i gips och brons från senare i hans karriär. Många av verken har aldrig tidigare visats i Sverige och flera av dem har sällan visats för en utomstående publik.

"Vi hoppas att våra besökare kommer att bli inspi­rerade av denna utställning som visar att en människa aldrig är helt ensam - inte ens en konstnär som Giacometti. Han visar oss att konst uppstår när en konstnär, i samverkan och i gemenskap, strävar efter att förstå värl­den. Giacometti - Ansikte mot ansikte kommer att vara en storslagen konstupplevelse och jag är övertygad om att utställningen kommer att bli en framtida klassiker från Moderna Museet" 

Gitte Ørskou, överintendent på Moderna Museet


Giacometti ­- Ansikte mot ansikte är producerad av och exklusivt för Moderna Museet i nära samarbete med Foundation Giacometti i Paris.


Med anledning av coronasituationen kommer besökarna endast att erbjudas tillträde till utställningen genom att förköpa biljett till ett angivet klockslag. För ytterligare information om biljetter, vänligen besök Moderna Museets hemsida.

PRESSVISNING AV UTSTÄLLNINGEN KOMMER ATT ÄGA RUM DEN 8 OKTOBER KL 10.

Anmälan med önskan om att närvara är obligatorisk. Vänligen notera att denna pressvisning är för journalister med uppdrag att bevaka utställningen.

Journalister som önskar se utställningen utan ett på förhand givet uppdrag att bevaka den, vänligen maila press@modernamuseet.se för entré till annan tidpunkt.
För högupplösta pressbilder, vänligen besök Moderna Museets pressrum

För mer information, kontakta:
Kristin Lundell, pressekreterare
0709-52 23 62
press@modernamuseet.se
1221 Fondation Giacometti 190px 640x640transp
$$$open$$