PRESSMEDDELANDE
Moderna Museet logga
1235 AEvH Thephotographer modernamuseet.press
Annika Elisabeth von Hausswolff, The Photographer, 2015. © Annika Elisabeth von Hausswolff
 
Moderna Museet presenterar 2021 års utställningar
 
Annika Elisabeth von Hausswolff, Laurie Anderson, Lynette Yiadom-Boakye, Leonilson och Zvi Goldstein möter samlingspresentationer på teman som piktorialism samt expressionistisk modernism. Dessutom har Moderna Museet Malmö förlängt Hilma af Klint-utställningen. Välkommen till 2021 på Moderna Museet i Stockholm och Malmö.
 

STOCKHOLM

Annika Elisabeth von Hausswolff

Alternativ sekretess
13 februari – 9 maj 2021
Curator: Anna Tellgren

Våren 2021 presenterar Moderna Museet utställningen Alternativ sekretess med Annika von Hausswolff (född 1967) – från och med nu Annika Elisabeth von Hausswolff. Utställningen blickar bakåt såväl som ställer sig i nutiden och framhäver bredden i ett konstnärskap som under trettio år utmanat och fascinerat en stor och insatt publik. Annika Elisabeth von Hausswolffs konst har uppmärksammats och analyserats i en lång rad publikationer och genom sina många projekt har hon fortsatt att utveckla sina idéer. Alternativ sekretess omfattar ett hundratal verk från hela hennes karriär samt några nya verk som skapats för denna presentation. Annika Elisabeth von Hausswolff har också bjudits in till att göra ett personligt urval ur Moderna Museets samling. Dessa verk kommer att presenteras som en självständig del av utställningen och samtidigt stå i dialog med konstnärens egna.


Leonilson 
Drawn 1975–1993  
13 mars – 23 maj 2021
Curator: Krist Gruijthuijsen

José Leonilson (1957–1993) skapade sin personliga och poetiska vision under en tid av politisk och social omvälvning i sitt hemland Brasilien. Under mitten av 1980-talet var han en av de ledande konstnärerna inom Geração 80 (”80-talsgenerationen”) som återfann “glädjen till måleriet” efter den tjugo år långa militärdiktaturens fall. Utställningen blir den första stora retrospektiven av Leonilsons verk i Europa och innehåller 250 verk, från konstnärens tidiga måleri fram till de intima broderier som han gjorde under de sista åren av sitt liv. När Leonilson diagnostiserades med AIDS 1991 började hans konstnärskap, som liknar en dagbok, vittna om hans vacklande hälsa och tankar om döden.

Utställningen är producerad av KW Institute for Contemporary Art i Berlin tillsammans med Moderna Museet, Malmö Konsthall och Museu de Arte Contemporânea de Serralves.


Lynette Yiadom-Boakye 

Fly In League With The Night
12 juni – 5 september 2021
Curator: Matilda Olof-Ors

Sommaren 2021 visar Moderna Museet den första större retrospektiva utställningen med den brittiska konstnären och författaren Lynette Yiadom-Boakye (född 1977). Fly In League With The Night, presenterar ett åttiotal målningar och verk på papper. Urvalet spänner över konstnärens hela karriär - från avgångsutställningen vid the Royal Academy of Arts i London 2003 fram till idag.
Lynette Yiadom-Boakye gör figurativa målningar med omväxlande källmaterial som utgångspunkt. Hon arbetar i olja på duk eller grovt linne och har utvecklat sin metod framför allt genom att skapa ett eget språk av penselföring, färg, skala och komposition. Hennes konstruerade karaktärer framstår som förslag på personer skapade utifrån konstnärens minnen och fantasi, med inspiration från bilder, teckningar och fotografier. Målningarnas medvetet mångtydiga gestalter ser ut att befinna sig i ett tidlöst tillstånd där dåtid, nutid och framtid upplöses, och deras individuella historier lämnas öppna för betraktaren att formulera.

Utställningen är organiserad av Tate Britain i samarbete med Moderna Museet, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen i Düsseldorf och Mudam Luxembourg Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean.


Konst och fotografi runt sekelskiftet 1900

19 juni – 17 oktober 2021
Curator: Anna Tellgren

Utställningen tar avstamp i Moderna Museets och Nationalmuseums rika samlingar av konst och fotografi och sträcker sig från 1800-talets slut fram till det första världskriget. Under denna period var piktorialismen den stil som många av de mest framträdande fotograferna verkade inom och stilen uppkom med inspiration från impressionism, symbolism och naturalism. Piktorialism blev den första internationella konstfotoströmningen och hade många aktiva medlemmar runt om i Europa och USA. Sverige befann sig i utkanten av denna rörelse, men stilen fick fäste även här och hade flera betydande utövare från både amatör- och yrkesfotografiskt håll. Inom måleriet var denna period en brytningstid mellan de mer konservativa kretsarna vid konstakademierna och de yngre konstnärerna som reste utomlands och inspirerades till ett friare sätt att måla. Utställningen kommer att lyfta fram verk av både framträdande fotografer och målare från perioden.
 

Laurie Anderson 
9 oktober 2021 – 20 februari 2022
Curator: Lena Essling

Hösten 2021 presenterar Moderna Museet en utställning med Laurie Anderson (född 1947) – en legendarisk gestalt inom amerikansk avantgarde-konst, experimentell musik och independentkultur. Sedan genombrottet i mitten av 1970-talet med verk inom performance och video, är Laurie Anderson idag lika etablerad som författare, kompositör och filmskapare. Lyssnande, språk och berättande är viktiga utgångspunkter i hennes gränsöverskridande arbete, som spänner mellan filosofiska och personliga utsagor och aktivistiska inlägg i brännande politiska frågor – däribland den oväntade världshiten O Superman (1981) om gisslankrisen i Iran, eller installationen Habeas Corpus (2015) om Guantánamo. En annan central drivkraft är utvecklandet av nya uttrycksformer och medier. I sin mest omfattande soloutställning hittills i Europa kommer Laurie Anderson att pröva förutsättningarna för hur en berättelse gestaltas i museets salar. Tidiga verk möter nya produktioner i en reflektion över tid och varande, tystnad och larm.


MALMÖ

Hilma af Klint
Konstnär, forskare, medium
Förlängd t.o.m. 21 februari 2021
Curator: Iris Müller-Westermann och Milena Høgsberg

Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium
är en omfattande presentation av konstnärens arbete i en utställning som med cirka 230 verk tar hela museibyggnaden i anspråk. Med tanke på det stora intresse som visats för att ta del av Hilma af Klints konstnärskap, och för att ge fler möjlighet att besöka utställningen, är den förlängd fram till 21 februari 2021.


Mannen med det blå ansiktet
Om den tidiga modernismens expressionistiska sökande

27 mars 2021 - 30 januari, 2022
Curator: Joa Ljungberg

Mannen med det blå ansiktet lyfter fram Moderna Museets rika samling och presenterar tongivande konstnärskap som under 1900-talets första decennier deltog i en dynamisk förnyelse av konsten. Utställningen visar nyckelverk av Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Helene Schjerfbeck, Vera Nilsson, Wassily Kandinsky, Henri Matisse, Tora Vega Holmström och många fler. Gemensamt för de medverkande konstnärerna är deras experimentella utforskande av färgens, linjeföringens och kompositionens möjligheter att uttrycka olika känslotillstånd, stämningar och existentiella funderingar. Det naturalistiskt avbildade upplevdes inte längre tillräckligt intressant, istället ville man närma sig själslivets inre dimensioner och nå fram till en djupare upplevelse av verkligheten.


Zvi Goldstein
27 mars - 29 augusti 2021
Curator: Iris Müller-Westermann
 
Vårens stora utställning presenterar Zvi Goldstein (född 1947) som under lång tid har arbetat med att förlägga fokus för den samtida konsten till områden som historiskt förknippats med västvärldens periferier. Zvi Goldstein föddes i Rumänien men är sedan slutet av 1970-talet bosatt i Jerusalem, en plats som han ser som sin konstnärliga och intellektuella hemvist.
Utställningen lyfter fram Zvi Goldsteins unika konstnärliga uttryck som innefattar en mångfald av teoretiska perspektiv, såsom diskussioner kring klimat, botanik, etnografi och eskatologi. Utställningen kombinerar verk från de senaste decennierna med en ny storskalig installation som visas här för första gången.


Annika Elisabeth von Hausswolff

Alternativ sekretess
25 september 2021 – 27 februari 2022
Curator: Anna Tellgren

Utställningen kommer att visas på både Moderna Museet i Stockholm och Malmö. Se information under Stockholm.


För att se ett urval av pressbilder för utställningarna, vänligen besök Moderna Museets pressrum

För mer information, kontakta:
Kristin Lundell, pressekreterare
0709-52 23 62
press@modernamuseet.se
$$$open$$