Pressmeddelande Webbversion
Moderna Museet logga
1251 bokstartMMM 600
Foto: Frida Lindblad/Moderna Museet
 
Moderna Museet Malmö deltar i nationellt pilotprojekt
 
 
Konst kan vara ett sätt att stimulera små barns språkutveckling. Moderna Museet Malmö deltar därför i projektet Bokstart, initierat av Region Skåne, för att med Hilma af Klints färger och former låta de allra minsta leka och uppleva tillsammans på ett språkfrämjande sätt.

Bokstart är en nationell satsning från Kulturrådet som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Forskning visar att barn börjar utveckla sitt språk redan som spädbarn. Under de första tre åren grundläggs stora delar av den språkliga förmågan. Därför är det viktigt att börja tidigt att till exempel läsa för små barn. Regeringen beräknar att avsätta 15 miljoner kronor 2021 och 20 miljoner kronor årligen från och med 2022 för en utbyggnad av Bokstart.

Hittills har projektet enbart riktat sig till biblioteken i Sverige men från och med i år har Region Skåne fått i uppdrag från Kulturrådet att fortsätta utveckla Bokstart i Skåne och då inkludera nya arenor. Därför har Region Skåne bjudit in Moderna Museet Malmö som ett av fyra skånska museer som under 2020/2021 medverkar i Bokstart.

Tillsammans med Bellevuegårdsbiblioteket har Moderna Museet Malmö tagit fram workshopen ”Lek med färg och form!”, en konstlek med färger och former. Inom ramen för projektet utforskas hur vi skulle kunna arbeta på ett språkfrämjande sätt mot målgruppen barn 0–3 år och vuxna i deras närhet. Workshopen syftar till att introducera små barn till konstens och språkets värld.

–Med hjälp av konsten leker och upptäcker vi färger och former. Tillsammans sätter vi ord på det vi upplever bland annat genom sånger och högläsning. Leken utgår från ett verk från den pågående utställningen med Hilma af Klint som omvandlats till en kryp-och tuggvänlig matta i naturlig storlek. Mattan är det återkommande elementet på samtliga workshops. Utställningen lämpar sig särskilt väl till projektets unga målgrupp då Hilma ofta arbetade i stora format med tydliga former och färger, säger Susanne Lindblad, förmedlingsintendent på Moderna Museet Malmö.


mer information

Nästa workshop sker på Moderna Museet Malmö den 9 oktober kl 10-10.45. Press välkomnas att delta, men föranmälan krävs som en försiktighetsåtgärd för att minska smittspridning av coronaviruset.
Anmälan sker till: s.lindblad@modernamuseet.se

Bakom Bokstart står Region Skånes Kulturförvaltning och Kunskapscentrum för barnhälsovård. Med stöd av Statens kulturråd.


kontakt:
Sofia Alsterhag, kommunikationsansvarig
0734 22 87 39
press.malmo@modernamuseet.se
$$$open$$