PRESSMEDDELANDE
Moderna Museet logga
1576 Henry B.Goodwin Lady Barclay ca1915modernamuseet.press
Henry B. Goodwin, Lady Barclay (1921).
 
 
I lady Barclays salong – konst och fotografi runt 1900
19 juni – 9 januari, 2022
Curator: Anna Tellgren

 

Moderna Museet uppmärksammar piktorialismen – en konstriktning inom fotografi som uppkom kring det förra sekelskiftet. Utställningen I lady Barclays salong – konst och fotografi runt 1900, visar även ett urval av måleri från samma tidpunkt och låter besökaren möta närmare 300 verk hämtade från Moderna Museet och Nationalmuseums samlingar.


Det fullständiga namnet på lady Barclay, som givit utställningen dess namn, var lady Sarita Enriqueta Barclay (1891–1985). Det var efter att hennes man, en engelsk diplomat, hade stationerats i Stockholm som lady Barclay gjorde sig ett namn i det stockholmska kulturlivet. Under de fem år, strax efter det första världskrigets slut, som lady Barclay var bosatt i Stockholm agerade hon värdinna för en rad olika tillställningar av hög kulturell prominens. Fotografen Henry B. Goodwin (1878-1931) porträtterade lady Barclay vid ett flertal tillfällen och i hans bilder framträder en stilmedveten kvinna med en världsvan uppsyn.

Under åren kring det förra sekelskiftet utgjordes det svenska kulturlivet av en rad starka personligheter inom litteratur, musik, konst och arkitektur. Kulturskapandet blomstrade samtidigt som mecenater som prins Eugen och Ernest Thiel såg till att bygga upp sina stora samlingar. På Konst- och Industriutställningen 1897 i Stockholm, och några år senare den Baltiska utställningen 1914 i Malmö, presenterades avdelningar med konst och fotografi.

Utställningen I lady Barclays salong ger en inblick i den tidens visuella kultur. Huvuddelen består av svenskt material men ett antal internationella utblickar görs också. Verken kan dateras från 1800-talets slut fram till 1930 under en period då piktorialismen utvecklades inom fotografin. Stilen uppkom med inspiration från impressionism, symbolism och naturalism och den heta diskussionsfrågan var hur man skulle åstadkomma ett konstnärlig fotografi. Den tekniska utvecklingen hade gjort att allt fler kunde ägna sig åt att fotografera och i kontrast till de amatör- och yrkesfotografiska praktikerna ville piktorialisterna istället sätta fokus på hantverket. Piktorialisternas bilder känns igen genom sin suddighet, softfokus och en färgskala som går från bruna, jordiga toner till starkare kulörer i rött och blått. De arbetade med olika kopieringsmetoder i syfte att skapa eller ”måla” på fotopapperet.
- I utställningen kan man utforska en inte så känd del av fotohistorien där de konstnärliga aspekterna på mediet diskuterades hett, säger curator Anna Tellgren. Det är frågor som fortfarande är aktuella och ger perspektiv på hur vi idag konsumerar och producerar enorma mängder fotografisk bild.

Också inom måleriet gick konstnärerna omkring år 1900 in i ett nytt skede. De äldre medlemmarna i Konstnärsförbundet som bildats 1886 fortsatte att dominera men vid sekelskiftet framträdde en yngre generation. Inflytandet från den franske konstnären Paul Gauguin och från Pont-Aven-skolan var betydande hos de svenska konstnärerna som skapade konst utifrån symbolistiskt tänkande och syntetisk form. Idéer spreds nu enklare genom massproducerade bilder i böcker, planschverk och tidskrifter.

I lady Barclays salong skapar ett fiktivt möte mellan fotografer och målare, deras vänner och publik. I utställningen visas runt 300 verk från Moderna Museets och Nationalmuseums samlingar däribland verk av Anna Boberg, Helmer Bäckström, Julia Margaret Cameron, Uno Falkengren, Gustaf Fjæstad, Ferdinand Flodin, Henry B. Goodwin, John Hertzberg, Gösta Hübinette, Eugène Jansson, Nicola Perscheid och Ture Sellman.

- Utställningen ger en möjlighet att möta både kända och okända fotografer och konstnärer som var verksamma under åren kring 1900. Det är också en möjlighet att få upptäcka en fantastisk bildskatt i vår samling, säger Anna Tellgren.


PRESSVISNING ÄGER RUM TORSDAGEN DEN 17 JUNI KL 10. 
För önskan om att deltaga, maila ditt intresse till press@modernamuseet.se. Vänligen notera att pressvisningen i första hand är för journalister med uppdrag att bevaka utställningen. Vänligen uppge för vilka du bevakar utställningen.
För högupplösta pressbilder, vänligen besök Moderna Museets pressrum

För mer information, kontakta:
Kristin Lundell, pressekreterare
0709-52 23 62
press@modernamuseet.se
$$$open$$