PRESSMEDDELANDE
Moderna Museet logga
2095 arunanondchai korakrit gvojic alex songs for living filmstill 2021 980x551
Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Songs for living, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai Courtesy of the artists and Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan
 
 
 
Korakrit Arunanondchai
From dying to living

17 september 2022–9 april 2023
Curator: Lena Essling

Vad är det som för människor samman och vad skapar splittring mellan oss? Värdet av våra närmaste relationer och kraften i att samlas, till ritual eller för motstånd, är kärnan i Korakrit Arunanondchais konstnärskap. I utställningen på Moderna Museet utforskar han gränslandet mellan liv och död som en plats där nya möjligheter kan uppstå, både för människor som individer och som kollektiv. Publiken möter flera helt nya konstverk i suggestiva omslutande miljöer, av en konstnär som med rätta kallar sig berättare.

Korakrit Arunanondchai är född 1986 i Bangkok, utbildad i USA, och numera verksam i New York och Bangkok. De senaste åren har han uppmärksammats av den internationella konstvärlden för sitt särpräglade och gränsöverskridande arbete, liksom för sättet att verka kollektivt, i nära samarbeten med andra.

Flytande gränser
Arunanondchais konst kan beskrivas som hybridformer av dokumentär, spelfilm, installation, performance, måleri och skulptur, ofta fullskaliga miljöer med ljud och ljus. Målningar expanderar till omgivande väggar, videoprojektioner reflekteras i vattenytor och sveper genom rummet.

Hans produktion växer fram horisontellt, i seriella projekt där varje idé och uttryck sträcker sig vidare in i nästa, oavsett material och medium.

Likt en ande som väntar på att ta nästa kropp i besittning, oavsett om den kroppen tillhör de levande eller inte, beskriver Arunanondchai.

Dualiteter och de flytande gränserna mellan dem är återkommande teman i Arunanondchais arbete: liv och död, samtid och historia, dröm och verklighet, fiktion och det dokumentära, kontemplation och extas, människa och teknik, det individuella och det kollektiva.

På liknade sätt sätter han kategorier som nationalitet, språk, kön och generation i rörelse.

Arunanondchai hämtar återkommande material och idéer från politiska konflikter i dagens Thailand, förvecklingar som omfattar såväl korrumperade trossystem som propaganda från det kalla krigets Sydostasien. Animism, naturvetenskap och filosofi är viktiga utgångspunkter i hans konst, liksom poesi och olika former av berättande. Inte minst väver han in sitt eget liv i materialet på ett sätt som upplöser skillnader mellan det personliga, det spirituella och det världspolitiska.

Nytt konstverk för Moderna Museets utställning
Särskilt för Moderna Museet utforskar Arunanondchai ett gränsland mellan den fysiska världen och den andliga sfären, i det nya verket ”From dying to living” (Mellan döendet och levandet, 2022).

Projektet utgår från två videoverk som är varandras bärande motpoler i utställningen.

”Songs for dying” (Döendets sånger, 2021) sammanför de våldsamma folkliga protesterna för demokratisk reform i Thailand 2020 med en nedtystad massaker 1948 i Sydkorea, under det kalla kriget. Samtidigt är den sammanhållande länken i berättelsen konstnärens personliga avsked av morfadern.

”Songs for living” (Levandets sånger, 2021) lyfter fram frågor om samhörighet och försoning med något större än oss själva. En musikburen gestaltning med texter lånade av den franska poeten och filosofen Édouard Glissant, den polska författaren och Nobelpristagaren Czesław Miłosz samt den franska filosofen, mystikern och aktivisten Simone Weil.

Berättarkonstens kraft
I Arunanondchais konst sammanförs en tidlös värld som levs och förstås genom riter, med samtidens medvetenhet om människans dramatiska påverkan på klimat och miljö: Alla varelser och företeelser i universum hör samman och är ömsesidigt beroende av varandra.
I videoverken finns koppling till en ursprunglig berättarkonst, där både berättelsen och den fysiska platsen har kraften att omvandla en kollektiv tankevärld och hela vår förståelse av tillvaron.

Andeväsen eller vålnader återkommer i verken som metaforer för förträngda trauman och undantryckta minnen från det förflutna. Konstnären tar själv rollen som shaman, en spejare i övergången mellan historia och samtid, liv och död.

Om film som medium och minne säger Korakrit:

Som konstnär befinner jag mig mellan bilden och publiken, i luften i rummet, och berättar historien. Jag är aldrig fullt ut del av den ena eller den andra världen.

Samarbeten
Återkommande samarbetsparter, som filmskaparen Alex Gvojic, performancekonstnären Tosh Basco, eller musikern Aaron David Ross, rör sig in och ut ur Arunanondchais arbete.
–Samarbete och processen med att skapa och upphäva tillsammans, är lika viktiga som det färdiga verket i sig, säger han.

Kort biografi
Korakrit Arunanondchai (f. Bangkok, Thailand, 1986) bor och arbetar i New York och Bangkok. Han är uppväxt i Thailand och flyttade till USA, för att utbilda sig vid Rhode Island School of Design (2009) och Columbia University (2012). Hans senaste separatutställningar har visats på Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich (2022), Kunsthall Trondheim (2021), Serralves Museum, Porto (2020), Secession, Wien (2019), och Kasseler Kunstverein, Kassel (2018). Hans arbete har också presenterats på många grupputställningar, biennaler och festivaler, så som Mountain/Time, Aspen Art Museum (2022), Gwangju biennalen (2021), Yokohama Triennial (2020), Venedigbiennalen (2019) och Whitneybiennalen (2019).

Om utställningskatalogen
Till utställningen produceras en illustrerad katalog med texter av Lena Essling, konstskribenten och forskaren Hiji Nam samt konstnären och poeten Precious Okoyomon. Katalogen formges av BankerWessel och ges ut i samarbete med Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König.
Pressmaterial och kontakt
Hämta gärna pressbilder på Moderna Museets presswebb
För frågor eller mer information vänligen kontakta:
Annika Hansson Wretman/Press- & PR-ansvarig
0709-52 23 62
press@modernamuseet.se

Obs! Under perioden 1–21 augusti kontakta i stället:

John Peter Nilsson, TF Kommunikationschef
070 830 16 76
press@modernamuseet.se

Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm