logo
Anmälan till/Registration for performance
Aktivitet/Activity
Datum/Date
Plats/Location
Adress/Address
MONSTRA
08/02/2020 14:00
Moderna Museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö, Sweden
När du anmäler dig till performancen behöver du lämna dina personuppgifter (namn och e-postadress). Vi använder dessa endast för att kunna hantera ditt deltagande. Personuppgifterna lagras för en kortare tid och tas bort efter att eventet är genomfört. Läs mer om personuppgiftshantering i Moderna Museets Integritetspolicy. /When you register for the performance you need to provide your personal data (name and email address). We only use these in order to administrate your participation. The personal data is stored for a short period and is deleted after the event. Read more about how we process personal data here: Moderna Museet’s integrity policy.
© 2020 Moderna Museet
The registration has been closed since 08/02/2020 12:00.