In English
logo
Registrering/Registration
Aktivitet/Activity:
Datum/Date:
Plats/Location:
Adress/Address:
Sensing Nature from Within: Lyssna till träden och tala med blommorna
27/02/2020 15:00
Moderna Museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö, Sweden
© 2020 Moderna Museet
The registration has been closed since 27/02/2020 13:00.