Skills Meetup Sweden 2023
19 - 21 april
Hur kan vi lösa kompetensbristen på svensk arbetsmarknad?
Hur kan vi bygga hållbar infrastruktur för livslångt lärande?
Vad behövs för att stärka arbetsliv och individer för en ökad konkurrenskraft?


Välkommen till en mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och lärande kopplat till aktuella frågor för en effektiv kompetensförsörjning.  

Mötesplatsen är till för dig som arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning och livslångt lärande på nationell och regional nivå. Kvalifikationer, mikromeriter, yrkesutbildning och validering inom både utbildning och arbetsliv är i fokus. Dagarna kommer även att erbjuda möjlighet till internationell utblick kopplad till EU:s Skills Agenda.  

Som värd för mötesplatsen står Myndigheten för yrkeshögskolan och EU-projekten BOSS, NOVA-Nordic och SeQF 3.0 samt projektet Kompetenspasset. Läs mer om projekten längst ned på sidan.

Skills Meetup Sweden 2023 genomförs under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Anmälan är nu stängd för att delta på plats, anmäl dig längre ned på sidan för att delta digitalt.


193 myh och ordf%c3%b6randeskapsloggan

Program

Programmet pågår under tre dagar där de första två dagarna pågår lunch-lunch och hålls på svenska. Fredagen genomförs på engelska. 

Onsdag, 19 april
11:00-13:00            
Registrering, buffélunch, mingel och aktivitetstorg

13:00
Varför Skills Meetup?
Generealdirektör Thomas Person, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Generaldirektör Håkan Forsberg, Svenska ESF-rådet
Statssekreterare Erik Scheller, Utbildningsdepartementet
Moderator Ida Thomson

Perspektiv på dagens utmaningar med kompetensförsörjning
Thomas Carlén, LO

Hanna Cederqvist, Svenskt näringsliv
Charlotta Levin, Region Skåne

Caroline Höstgren, Sydsvenska handelskammaren


Från kompetenskrav till kompetent personal
Kvalifikationer, validering, re- och upskill för effektiv kompetensförsörjning. MYH presenterar projekten BOSS, SeQF 3.0, NOVA-Nordic och Kompetenspasset

Yrkesutbildning för omställning, re- och upskill
Margareta Landh, MYH

Anna Kahlson, MYH
Geoff Erici, Skolverket 

Valbara seminarier omgång 1 (se nedan)

17.15
Mingel med lättare förtäring, aktivitetstorg


Torsdag, 20 april
08:30
Valbara seminarier omgång 2 

Digital omställning – nya kompetensbehov?
Keynote, Robin Teigland, professor inom Management of Digitalisation, Chalmers Tekniska högskola

Vad behövs för att lösa ”kompetenskrisen”? Samtal om kompetensförsörjning

Malin Mendes, Arbetsförmedlingen
Christer Bergqvist, MYH
Thomas Nylund, Sobona
Sofia Hylander, TCO

Anna Bengtsson, UKÄ

12:00-14:00            
Lunch, mingel och aktivitetstorg
Friday, April 21

9:00

Opening and welcome
Swedish National Agency for Higher Vocational Education (MYH) and the NOVA-Nordic project
Christer Bergqvist, MYH

Moderator, Shawn Mendes, Swedish Public Employment Service
 
European Year of Skills
Presentation of the European Year of Skills initiative


Non-formal learning is part of the solution
The NOVA-Nordic project – Results and conclusions
Anna Kahlson, MYH, Sweden
Anni Karttunen, Globedu, Finland
Fjóla María Lárusdóttir, ETSC, Iceland


Keynote – Validation and NQFs in focus
Ernesto Villalba, Cedefop
 
Nordic Quality Compass on Validation of Prior Learning 
The Nordic Network for Adult Learning (NVL)

Lunch

Parallel breakout sessions

Non-formal learning and national qualifications framework 
Austrian Qualifications Framework, Karl Andrew Müllner, Austria
Dutch Qualifications Framework (NLQF), Tijs Piljs, The Netherlands
Qualifications in the property management sector, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, James Johnson, Sweden
 

Non-formal learning and micro credentials 
Micro-credentials and evolving qualifications systems, Anastasia Pouliou, Cedefop
Mapping the use of micro credentials in the Nordic countries, Bodil Husted, Nordic Network for Adult Learning (NVL)/VIA University College, Denmark  
Exploring micro-credentials in a Swedish context, Hans Almgren, MYH; Tania Sarmiento, Swedish PES; Olle Nyman, RISE, Sweden 

Non-formal learning and validation 
Sector Industry validation in Sweden, Helén Björnsdotter MYH
Validation in the Swedish manufacturing and maintenance sector, Johan Nordberg, Svensk industrivalidering
Validation in Working Life, Fjóla María Lárusdóttir and Haukur Harðarson, Iceland

National qualifications databases  
Ongoing national and European developments, speaker tbc
Guidelines for short descriptions of qualifications, Karl Andrew Müllner, Austria

 
Can international cooperation facilitate better skills supply?
Panel discussion
Ernesto Villalba, Cedefop
Antra Carlsen, Nordic Network for Adult Learning
Tijs Piljs, NLQF, the Netherlands
Anna Kahlson, SeQF, Sweden

 
Closing remarks  
Director General Eino Örnfeldt, Swedish Council for Higher Education
Shawn Mendes, Swedish Public Employment Service
Christer Bergqvist, MYH

16:15
Placeholder 290
Seminarier onsdag och torsdag

- Kvalifikationer i centrum
På seminariet kommer goda exempel på arbete med SeQF och att definiera och utforma kvalifikationer, kompetenskrav och mikromeriter att presenteras 
 
- Att synliggöra kompetens och identifiera kompetensgap 
På seminariet kommer goda exempel om arbetet med validering och att utveckla valideringsmodeller presenteras

- Att fylla på med rätt kompetens i rätt tid 
På seminariet kommer goda exempel om arbete med träffsäker, flexibel och individanpassad upskill och reskill för omställning att presenteras.
Läs mer om BOSS
Placeholder 290
NOVA - Nordic


- EU-initiativ för kompetensförsörjning och livslångt lärande
På seminariet kommer EU:s Skills Agenda (den så kallade kompetensagendan, EU:s strategi för kompetensförsörjning) och initiativ kopplade till agendan, bland annat den nya Europass-plattformen, att presenteras.

- Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande
På seminariet kommer myndigheternas arbete med samverkan inom kompetensförsörjning och livslångt lärande att presenteras, med fokus på arbetet med lärcentra samt analyser och prognoser.
Läs mer om NOVA - Nordic

Anmälan

Deltagande 19-20 april
Deltagande 21 april
Eventet är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår de dagar du anmält dig att delta på plats, även förtäring vid mingel på onsdagen ingår. Observera att debitering sker vid uteblivet deltagande eller vid avanmälan efter 1 april. Boende bokas och bekostas på egen hand. Val av seminarium görs vid ankomst till eventet. Anmälan är öppen som längst t.o.m. 24 mars. Anmälan till digital medverkan är öppen fram till 17 april. 

Den digitala delen av eventet är en enkel sändning med begränsad möjlighet till interaktion. 

För frågor kontakta monika.sundlin@myh.se eller sandra.lagestra@pingst.se

Behandling av personuppgifter
BOKA IN
19 - 21 april
icon
icons location
PLATS
Quality Hotel View 
Hyllie, Malmö
Eventet arrangeras i samarbete med
204 NVL och UHR
182 SV V Medfinansieras av Europeiska unionen POS POS
Placeholder 290
BOSS
Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) startade 1 januari 2018 och avslutas 30 april 2023. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och verkar för att höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens. Totalt har ett trettiotal branscher medverkat i projektet. Vid Skills Meetup Sweden 2023 kommer projektet att sprida det arbete och resultat som gjorts under projekttiden.
Läs mer om BOSS
Placeholder 290
NOVA - Nordic
Nova-Nordic är ett Erasmus+ finansierat projekt, som jämför de nordiska ländernas nationella referensramar för kvalifikationer, inklusive SeQF, den svenska referensramen. Huvudfokus för NOVA-Nordic är kvalifikationer utanför de formella utbildningssystemen och om dessa kvalifikationer kan inkluderas i de nationella referensramarna och om de går att uppnå genom validering. Projektet leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan och drivs över våra nationsgränser, tillsammans med Education and Training Service Centre, Island och GlobEdu, Finland. Under Skills Meetup Sweden 2023 genomför projektet sitt tredje spridningsseminarium, den 21 april, där flertalet internationella talare medverkar.
Läs mer om NOVA - Nordic
Placeholder 290
SeQF 3.0
Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) bygger på och är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. Syftet med referensramarna är att göra det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Detta främjar och förbättrar livslångt lärande och anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande i Sverige och inom EU. SeQF bidrar också till effektivare validering, matchning och vägledning för stärkt arbetsliv, konkurrenskraft och stärkta individer. SeQF är öppen för både formella kvalifikationer, från det formella utbildningssystemet och för andra kvalifikationer, tex från branscher, folkhögskolor, privata utbildningsanordnare m.fl. Under Skills Meetup Sweden 2023 återkommer vi vid ett flertal tillfällen till SeQF som ett nav som håller ihop kompetensförsörjningsarbetet.
Läs mer om SeQF
Placeholder 290
Kompetenspasset
I Kompetenspasset som finansieras av Vinnova, samverkar RISE, Arbetsförmedlingen, MYH och UHR i ett projekt som undersöker vad som kan betraktas som mikromeriter i Sverige. Projektet syftar till att utveckla modeller för att dokumentera och kvalitetssäkra läranderesultat som inte leder till en kvalifikation men som är påbyggnadsbara, överföringsbara och ägs av individen. Projektet ska ta fram en pilot som i förlängningen ska kunna utvecklas till en nationell modell för digitaliserad dokumentation av lärande kopplat till, och kompatibelt med EU:s arbete på området, och som kan samexistera med befintliga dokumentationsmodeller för formella betyg och databaser. Kompetenspasset och mikromeriter kommer att lyftas flera gånger under våra dagar i Malmö.
Läs mer om Kompetenspasset
The registration has been closed since 18/04/2023 00:00.