Skills Meetup Sweden 2023
19 - 21 April
SAVE THE DATE
How can we solve labour market skills shortages?
How do we build a resilient infrastructure for lifelong learning?
What needs to be done to strengthen both working life and individuals, for increased competitiveness?


Welcome to a meetup that provides opportunities for exchanging experience, networking and mutual learning about current issues for efficient skills supply. The focus will be on qualifications and NQFs, micro credentials, vocational education and training, and the validation of prior learning in both education and working life. Good practices from Sweden, the Nordic countries and other EU member states will be presented.

The international part of the three-day event opens in the afternoon of Thursday 20 April  and continues through Friday 21 April. The working language will be English.

The meetup is hosted by the Swedish National Agency for Higher Vocational Education (Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH) and the EU-funded projects NOVA-Nordic, BOSS and SeQF 3.0 as well as the project Kompetenspasset.


 

The registration opens in early 2023
181 MYH logga vit bakgrund st%c3%a5ende
MARK YOU CALENDAR
19 - 21 April
icon
icons location
LOCATION
Quality Hotel View 
Hyllie, Malmö

Programme

More information about the programme and registration will be available in early 2023. The meetup will be held in Malmö, with the possibility to follow parts of the agenda digitally.
191 EN V Co funded by POS
Placeholder 290
BOSS
Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) startade 1 januari 2018 och avslutas 30 april 2023. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och verkar för att höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens. Totalt har ett trettiotal branscher medverkat i projektet. Vid Skills Meetup Sweden 2023 kommer projektet att sprida det arbete och resultat som gjorts under projekttiden.
Läs mer om BOSS
Placeholder 290
NOVA - Nordic
Nova-Nordic är ett Erasmus+ finansierat projekt, som jämför de nordiska ländernas nationella referensramar för kvalifikationer, inklusive SeQF, den svenska referensramen. Huvudfokus för NOVA-Nordic är kvalifikationer utanför de formella utbildningssystemen och om dessa kvalifikationer kan inkluderas i de nationella referensramarna och om de går att uppnå genom validering. Projektet leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan och drivs över våra nationsgränser, tillsammans med Education and Training Service Centre, Island och GlobEdu, Finland. Under Skills Meetup Sweden 2023 genomför projektet sitt tredje spridningsseminarium, den 21 april, där flertalet internationella talare medverkar.
Läs mer om NOVA - Nordic
Placeholder 290
SeQF 3.0
Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) bygger på och är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. Syftet med referensramarna är att göra det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Detta främjar och förbättrar livslångt lärande och anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande i Sverige och inom EU. SeQF bidrar också till effektivare validering, matchning och vägledning för stärkt arbetsliv, konkurrenskraft och stärkta individer. SeQF är öppen för både formella kvalifikationer, från det formella utbildningssystemet och för andra kvalifikationer, tex från branscher, folkhögskolor, privata utbildningsanordnare m.fl. Under Skills Meetup Sweden 2023 återkommer vi vid ett flertal tillfällen till SeQF som ett nav som håller ihop kompetensförsörjningsarbetet.
Läs mer om SeQF
Placeholder 290
Kompetenspasset
I Kompetenspasset som finansieras av Vinnova, samverkar RISE, Arbetsförmedlingen, MYH och UHR i ett projekt som undersöker vad som kan betraktas som mikromeriter i Sverige. Projektet syftar till att utveckla modeller för att dokumentera och kvalitetssäkra läranderesultat som inte leder till en kvalifikation men som är påbyggnadsbara, överföringsbara och ägs av individen. Projektet ska ta fram en pilot som i förlängningen ska kunna utvecklas till en nationell modell för digitaliserad dokumentation av lärande kopplat till, och kompatibelt med EU:s arbete på området, och som kan samexistera med befintliga dokumentationsmodeller för formella betyg och databaser. Kompetenspasset och mikromeriter kommer att lyftas flera gånger under våra dagar i Malmö.
Läs mer om Kompetenspasset