Webinar - Økonomistyring og budsjettering
 Microsoft Teams (digitalt møte) 
Velkommen til påmeldingen til webiaret økonomistyring og budsjettering

Teams, 14. september 18:00 - 20:00.

Kursansvarlig i Nobl: Simen Benonisen og Erlend Svartsund

Benytt skjema nedenfor for påmelding.

I dette webinaret vil vi veilede styrene om hvordan man bør drifte boligselskaper økonomisk. Hvordan man skal forstå den økonomiske situasjonen og planlegge for fremtiden i boligselskapet.

Temaer som belyses er blant annet:
  • Styrets plikt til forsvarlig økonomisk drift
  • Disponible midler og likviditetens betydning
  • Hvordan lese budsjett opp mot regnskap
  • Budsjettering
  • Budsjettering på styreportalen
Pris for webinaret er kr. 500
Sett av datoen:

13/10/2021 18:00

icons add to calendar
The registration has been closed since 13/10/2021 12:00.