Spørreundersøkelse
logo
Spørreundersøkelse Vil ha billetter til KBK-Odd
Svar på spørsmålene under. Fyll inn navnet som sesongkortet/ene er registrert på. 
Ønsker å være med i trekningen av billetter
Ønsker bli trukket ut sammen en annen (må ha sesongkort)
Jeg har blitt trukket ut ved en tidligere anledning