Ekstraordinært årsmøte
 Ranheimsvegen 174, 7053 Ranheim, Norge | 15/06/2021 19:00 
icons welcome
Ekstraordinært årsmøte om boikott VM i Qatar 2022

Gjennomføres digitalt 15.juni kl 19:00. Påmelding skjer nederst på denne siden
 
Qatar utvalget, ledet av Sven Mollekleiv ble i mars nedsatt av NFF for å utrede fakta og virkemidler FIFA og NFF kan benytte for å styrke menneske- og arbeidstakerrettigheter i forbindelse med VM i Qatar, men også i fotballen generelt. Utvalget leverte 25. mai sin rapport. Ti av tolv utvalgsmedlemmer støtter konklusjonen om at «.... boikott av VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstaker rettigheter i Qatar. En boikott vil heller ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter.»

De påmeldte vil få tilsendt lenke til det digitale møtet per e-post.
HUSK DATOEN

15/06/2021 19:00

icons add to calendar
icons location
STED
EXTRA Arena
Ranheimsvegen 174, 7053 Ranheim, Norge


frank@ranheimfotball.no
The registration has been closed since 15/06/2021 12:00.