Årsmøte i RBK

San Siro, Scandic Lerkendal
27. april klokka 19.00
248 rbk logo 400x400
VELKOMMEN!

Rosenborg Ballklub inviterer til årsmøte i San Siro på Scandic Lerkendal, onsdag 27. april kl 19.

Det vil bli et hybrid møte, altså mulig å delta både fysisk og digitalt. 

Slik som i fjor vil vi benytte et digitalt verktøy (GoPlenum) til påmelding til talerliste, votering og de øvrige elementene et årsmøte skal ha i sin gjennomføring. Dette gjelder både de som er fysisk til stede og de som deltar via Zoom.

Det vil bli avholdt et opplæringsmøte i GoPlenum den 21. april, uken før årsmøtet.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet – det vil si innen onsdag 13. april. Forslag sendes til: forslag@rbk.no

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag vil være tilgjengelig på RBK.no fra 20. april.

HUSK DATOEN

27/04/2022 19:00

icons add to calendar
icons location
STED
San Siro, Scandic Lerkendal
Klæbuveien 127, 7031 Trondheim, Norge


event@company.com
Vil delta digitalt på møtet
The registration has been closed since 27/04/2022 19:00.