748 coop rbk 2023 header
Hvert år deles det ut penger fra Coop-RBK fondet til regional talentutvikling.

I år er midlene øremerket for å stimulere klubber som gjør det lille ekstra for å legge til rette for like muligheter i barne- og ungdomsfotballen.

Skriv en kortfattet søknad under med beskrivelse av hvilke tiltak klubben ønsker midler til.
936 coop rbk brod 2023