Spørreundersøkelse
logo
Bli arrangør OBOS-Camp
Vennligst svar på spørsmålene under. Klubben blir kontaktet av Norsk Toppfotball for videre dialog. Innsendt skjema er å anse som søknad for å bli arrangør.

Spørsmål til skjema kan rettes til magnus@toppfotball.no.
Hvilke aldersgrupper ønsker klubben å arrangere OBOS Camp for? (Flere valg mulig)
Klubben ønske å arrangere OBOS Camp i: