Senaste nytt ifrån Näringsliv Ulricehamn AB Webbversion
129 NAR logo cmyk 2018
286 kallbadhuset
Har du tankar och idéer som du vill få hjälp att förverkliga?
I detta nyhetsbrev finns bland annat information hur du kan få stöttning och medel för att komma vidare och ta steg framåt. Vi har även tagit ett steg framåt när det gäller arbetet med Näringslivsstrategin för Ulricehamn. Strategin beslutades att antas på fullmäktige den 24 februari. Det innebär att vi kan fortsätta med ytterligare kraft i den viktiga frågan om hur vi tillsammans skapar det bästa klimatet för företag i kommunen.

Camilla Palm
VD, Näringsliv Ulricehamn
www.nuab.eu
Kalender
 • 4 mars, Fredagsklubben – Näringslivsstrategin för Ulricehamns kommun. Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn, och Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun, kommer att presentera den nya näringslivsstrategin som är framtagen för kommunen. Läs mer och anmäl dig här!
 • 10 mars, Föreläsning & workshop i social media för besöksnäringen. Vi på Näringsliv Ulricehamn arrangerar tillsammans med Sjuhärads Kommunalförbund en sociala medier föreläsning & workshop. Till vår hjälp har vi den här gången Sofia Johansson som arbetar som Online Marketing Manager och Anton Sörlin Digital strateg från IPM Ulricehamn som är en digital varumärkesbyrå. Läs mer och anmäl dig här! 
 • 10 mars, Föreläsning - Hur blir du hållbar när du jobbar hemma? Vecka 10 är det temavecka Psykisk Hälsa i Ulricehamns kommun. Näringsliv Ulricehamn bjuder in till föreläsningen ”Hur blir du hållbar när du jobbar hemma?” med Helene Wennerlund. Läs mer och anmäl dig här! 
 • 14 - 17 mars, Leader Sjuhärad kommer till Ulricehamn! Representerar du en förening, organisation eller ett företag som har en idé som leder till lokal utveckling i Ulricehamn? Vi vet att det finns gott om engagemang och drivkraft i Sjuhärad. Kanske finns det möjlighet att söka leaderstöd för att genomföra den! Tillsammans skapar vi landsbygdsutveckling! Läs mer här! 
 • 1 april, Fredagsklubben – Näringslivsstrategin för Ulricehamns kommun. Fredagsklubben är ett frukostmöte som arrangeras i samarbete mellan Företagarna och Näringsliv Ulricehamn AB. Boka in datumet redan idag. Mer information kommer.
Se hela kalendern här!
640x640transp 263 EE Flygvyer high 0014 2webb
Näringslivsstrategin för perioden 2022 till 2025 är antagen! 
Under kommunfullmäktige den 24 februari beslutades att anta den strategi som tagits fram tillsammans med näringslivet i Ulricehamns kommun. Strategin, som ska bidra till ett gott företagsklimat, ligger till grunden för kommunens näringslivsarbete framöver.

Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn, och Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun, kommer att presentera den nya näringslivsstrategin på Fredagsklubben den 4 mars. Anmäl dig här!
Näringslivsarbete i Ulricehamn
Ansöka om förstudiemedel!
Under perioden 16 februari - 31 mars 2022 går det att ansöka om förstudiemedel från Boråsregionen. En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras. Tidsgränsen för förstudier är ett år. Maxbelopp att söka är 100 000kr. Medel kan sökas inom tillväxt, miljö och kultur. 
Läs mer här!
1x1 396 119333 Kallebacka 125 Photo Cred Jonas Ingman
1x1
Cykelturveckan kommer till Ulricehamn! 

Under vecka 27, 3–8 juli är det dags för det årligen återkommande evenemanget Cykelturveckan, denna gång kommer det till Ulricehamn.

Vi ser fram emot att få välkomna cykelsugna besökare från hela Sverige hit till oss. Cykelturveckan eller Cykelturistveckan som den hette från början startade redan i mitten av 80-talet genom Cykelfrämjandet. 2005 fick Ulricehamn äran att stå värd för evenemanget för första gången och nu 17 år senare får vi göra det igen.

Under fyra dagar kommer det att arrangeras cykelrundor i olika väderstreck för att vi ska kunna visa upp så mycket som möjligt av de fantastiska omgivningarna och de trevliga besöksmålen och företagen som vi har här. Evenemanget är en fantastiskt fin marknadsföringsmöjlighet.
Läs mer om evenemanget här!
1x1 398 EE V%c3%a5rmarknad 2017 low5124
1x1
Affärsskolans tre år är nu avslutad

Syftet med Affärsskolan var ökad affärsförståelse, kunskap om vad som driver lönsamhet och försäljning samt vikten och betydelsen av ett tydligt ledarskap. Med hjälp av Sparbanken Ulricafonden så kunde vi genomföra och erbjuda medlemmar i Cityföreningen och Gällstad & Co denna utbildning.

20 stycken företag och 42 stycken deltagare var med. Under 2019 hade vi åtta utbildningstillfällen och lagom till att vi skulle köra igång 2020 kom Covid-19 och vi fick ställa om till individuella coachsamtal. Detta fortsatte vi med under 2021 samt att vi genomförde två fysiska utbildningstillfällen under hösten.

Utlåtande från deltagare:
 • Vi tycker att Affärsskolan har varit väldigt givande: dels har vi tvingats tänka i nya banor och fått nya infallsvinklar tack vare föreläsningarna, dels har vi lärt känna våra kollegor på stan och ökat samarbetet med dem och slutligen har vi också tvingats avsätta tid för oss själva för strategiskt arbete, nog så viktigt men inte alltid så lätt att prioritera…
 • Kanon att får möjlighet att få sin egen verksamhet genomlyst och bollplankad. Både enkla och svåra frågor, både bekväma och lite lätt obekväma, alla tillsammans som leder till större insikter om sin verksamhet, sig själv och behoven framåt.
 • Coachingssamtalen/individuella samtal tyckte jag var det absolut bästa då det utgick från min verksamhet och det har varit till störst hjälp.
 • Bra att samla företagets personal och ledning och samtala om verksamheten med andra och lämna de traditionella lokalerna.
 • Jag tar med mig att jag har lärt mig lite mer om det mesta men i synnerhet hur man ökar lönsamheten.
Vi på Näringsliv Ulricehamn ser nu på en möjlighet att genomföra en ny omgång med Affärsskolan runtom i kommunen.
129 NAR logo cmyk 2018
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$