Senaste nytt ifrån Näringsliv Ulricehamn AB Webbversion
129 NAR logo cmyk 2018
146 zeppelinaren 640x200
Senaste nytt från Näringsliv Ulricehamn
Samverkan är en kraft i sig och den får oss att hjälpas åt och att komma framåt. Vi på Näringsliv Ulricehamn har och kommer även framåt att arbeta med nätverk och samverkan, även om det just nu sker på ett lite annorlunda sätt.

Men som vi tror och också får till oss så är det genom samverkan och tillsammans vi får Ulricehamn att bli en bra plats att driva företag på. Välkommen att delta på de aktiviteter som arrangeras.

Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn

1x1 184 digital event BRB
1x1
Förbättrat företagsarbete Business Region Borås

Tillsammans i Boråsregionen kommer vi göra ett större arbete kring företagsklimatet. Detta skulle startat i mars men har pga Corona blivit framskjutet. Syftet är att förändra attityder samt ge kommunerna bättre verktyg för företagsklimatsarbetet. Målet är att förbättra medelvärdet i Boråsregionen inom områdena; upphandling, kommunens service, tjänstemännens attityder och det sammanfattande omdömet. Samt att ligga över rikssnittet i insiktsmätningen.

Det första seminariet riktar sig både till tjänstemän och politiker som möter företagare i sin yrkesroll. De övriga träffarna riktar sedan sig enbart mot tjänstemän. Den första träffen har rubriken ”Vad är ett bra företagsklimat och hur mäter man det?”

Det andra seminariet ”Företagen och kommunen” berör hur Sjuhärad har sett ut historiskt och berör bemötande och värdskap. Båda seminarierna sänds live och avslutas med en paneldiskussion där lokala politiker och tjänstemän deltar.
Läs mer och anmäl dig här
168 cityindex
Ulricehamns Cityindex 2019
Cityindex 2019 för Ulricehamn presenterades fredagen den 16 oktober för näringsidkare i stadskärnan, fastighetsägare och politiker. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäring, hotellbransch och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Totalt finns det 107 stadskärnor i Sverige, vilket innebär att flera städer saknar stadskärna. Ulricehamn tillhör kategorin småstad med sina 11 443 boende i tätorten (Småstad 10 000-14 999).

Kommunens utveckling ökade från 85 (2018) till 92 (2019) och detta är positivt då pengarna stannar i kommunen. Här har ICA MAXI en stor positiv effekt givetvis. Vi har en positiv känsla i stadskärnan fast Covid -19. Under mars-15 oktober så har det sålts city presentkort för drygt 4,7 miljoner kronor och det har förbrukats presentkort under samma period för 3,5 miljoner kronor. Så ett stort TACK till Ulricehamns kommun, UEAB, Ulricehamns Sparbank och många andra företag som stöttar vår stad.
Läs mer om cityindex här
640x640transp 177 EE Flygvyer low 0002
Objektvision.se - sök lediga lokaler och tomter i Ulricehamn
Söker du efter nya lokaler eller tomter i Ulricehamns kommun? På Objektvision kan du som söker efter lokaler eller mark i Ulricehamn annonsera gratis och söka efter information. Objektvision är Sveriges största marknadsplats för lokaler och kommersiella fastigheter.
Hitta mark i Ulricehamn här
179 svensktnaringsliv
640x640transp Återstarta Ulricehamn - Svenskt Näringsliv
640x640transp I början av oktober höll vi tillsammans med Svenskt Näringsliv möte kring Coronas påverkan på näringslivet och om Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning. Västra Götaland som region är hårt drabbad både när det gäller varsel och investeringar. Ser vi till Ulricehamn där många företag drabbades hårt under våren kan vi ändå se en positivism och en ökad efterfrågan då underleverantörer till bland annat bilindustrin har kommit igång med sina industrier i Europa igen.

Under mötet kom flera förslag på hur man tillsammans kan arbeta för ett bättre företagsklimat. Många av förslagen handlade om dialog och samarbete. Det har under en tid pågått fler dialogmöten med företag och fler är inplanerade, bland annat tillsammans med bygglovsavdelningen, Näringsliv Ulricehamn och byggbolag i kommunen. Vill du som företag ha ett möte eller komma med inspel hör gärna av dig till oss på Näringsliv Ulricehamn.
640x640transp
Kontakta Camilla om Återstarta Ulricehamn
178 johan falk 230
640x640transp Fredagsklubben den 6/11
640x640transp Dags igen för Fredagsklubben hos Hotell Bogesund dit du hälsas hjärtligt välkommen!

Vår gästföreläsare denna gång är Johan Falk, VD för Ulricehamn Ski Event AB. Johan kommer berätta om glädjeämnen och utmaningar under Världscupens resa mot sprinttävlingar 16-17 januari 2021. I mångt och mycket många liknelser med styrelsearbete, målstyrning och företagsamhet i andra branscher.
640x640transp
Läs mer och anmäl dig här
640x640transp 175 jlmn 200090898 49885511583 o
Hållbarhetsklivet - Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring
Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ och det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring. I Hållbarhetsklivet arbetar vi för; Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Vara bra för både boende och besökare. Fler besökare när och där det inte är fullt. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

Läs mer om Hållbarhetsklivet
161 cykel kallbad 00096450 49886032791 o
Västra Götalandsregionen satsar 10,8 miljoner på ledutveckling och kvalitetssäkrar ytterligare 200 mil vandrings- och cykelleder.
Västra Götalandsregionen har beslutat om att bevilja drygt 10 miljoner kronor till västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.

Intresset för vandring och cykel har ökat kraftigt under de senaste åren. Inte minst har pandemin påverkat invånares lust att vistas mer i naturen och lett till ökad trafik på de västsvenska lederna. Det märks av ett uppsving för naturturism i allmänhet- och för vandring i synnerhet –som en direkt följd av ökad efterfrågan på hållbar och miljövänlig turism.

I praktiken innebär satsningen att vi skapar ytterligare 200 mil kvalitetssäkrade leder i regionen.
Bland de leder som Västskuststiftelsen ska jobba med att utveckla vidare finns Sjuhäradsleden och Ätradalsleden som sträcker sig genom Ulricehamns kommun.
Läs mer här
640x640transp
176 sp
Tillsammans är vi starka - föreläsning av Susanne Pettersson
Som en del i resultatet av förstudien för Framtid Gällstad har du möjlighet att delta i en  framtidskväll i Gällstad Idrottshall den 5 november klockan 18. Framtid Gällstad är en förstudie som avslutas 2020 och det är dags att förstudiegruppen lämnar över stafettpinnen och låter framkomna resultat omsättas i handling och på mötet kommer Susanne Pettersson föreläsa om "Tillsammans är vi starka". Susanne är en mycket efterfrågad och hyllad föreläsare samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete och är bland annat mental coach för Frölunda Indians.

Anmälan om att vara med och lyssna på Susanne Pettersson, maila till goran@arvidsson-gallstad.se senast den 29 oktober. Det går även bra att vara med på länk.

Maila in din anmälan här
Planer öppna för synpunkter - Ulricehamns Kommun
Kommunens arbetet med detaljplaner och översiktsplanen följer bestämda beslutsprocesser. I dem ingår också flera möjligheter för invånare att ha synpunkter på förslagen. Här hittar du de planer som just nu är ute på så kallat samråd eller granskning där du som invånare kan tycka till.
Planer öppna för synpunkter
129 NAR logo cmyk 2018
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan