Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
Juni 2020
Fyra ädre personer i rad, leende i solskenet
Nytt nyhetsbrev om aktivt åldrande

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Enligt befolkningsprognoserna kommer andelen människor i åldern 65 och äldre att öka från cirka 20 till 26 procent mellan 2020 och 2060 i Norden. Nordens välfärdscenters projekt Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden arbetar för att de äldre ska ha så goda möjligheter till god hälsa, deltagande och trygghet i samhället som möjligt.

Under projektets gång kommer vi att sprida goda exempel på hur de nordiska länderna arbetar med att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande via bland annat detta nya nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer tre till fyra gånger per år. Sprid gärna nyhetsbrevet i era egna nätverk.

Aila Määttä
Projektledare, Nordens välfärdscenter

Läs mer om projektet Aktivt och hälsosamt åldrande här...
640x640transp Äldre dam med litet barn i en park
Åldersvänliga samhällen - kartläggning om goda nordiska initiativ
Hur kan vi utforma våra samhällen för att motverka ohälsa så som otrygghet, ensamhet och social isolering hos våra äldre? Nordens välfärdscenter har beställt en kartläggning av konsultföretaget WSP gällande strategier, handlingsplaner och initiativ i de nordiska länderna.

Läs mer...
Porträttbild av Ann Jönsson och Ted Bergdahl
640x640transp Poddserie om åldersvänliga städer
640x640transp Lyssna på vår poddserie om åldersvänliga städer i Norden. I podden deltar politiker, forskare, arkitekter och tjänstemän, liksom representanter för ideella organisationer och vanligt folk på gatan. Poddserien har gjorts av vår före detta projektledare Ann Jönsson och journalisten Ted Bergdahl.

Lyssna på poddserien...
640x640transp Yngre kvinna hjälper äldre man över vägen
International study: How to become an age-friendly city?
Different ways in which cities can become more age-friendly were researched in the ESPON ACPA Targeted Analysis on age-friendly cities, supporting the WHO Decade of Healthy Ageing. Oslo and Gothenburg, wich are included in our Nordic network of age-friendly cities, participated in the study.

Further information...
Nordisk forskning och goda exempel

Forskning och utveckling

Norge: Eldre er positive til smart teknologi i hjemmene sine (OsloMet)

Norway: Active ageing – pathways and outcomes (OsloMet)

Danmark: MATURE - Velfærdsservice for fremtidens ældre (VIVE) 

Denmark: Age-Inclusive Public Space (dominique + serena)

Sverige: Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige (Arenaide.se)

Sverige: Nu undersöker forskare riskkommunikationen till äldre i coronatider (JMG, Göteborgs universitet)

Finland: Environments for Healthy and Active Ageing (Aalto University)

Suomi: Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa (Ympäristöministeriö)

Ísland: Kynning á nýsköpunar- og þróunarverkefni um sveigjanlega dagþjálfun (Öldrunarheimili Akureyrar)


Goda exempel

Danmark: Danmark Spiser Sammen (Folkebevægelsen mod Ensomhed)

Danmark: Fonden Ensomme Gamles Værn

Norge: Prioriterer kommuner som følger opp eldrereformen Leve hele livet (Regjeringen.no)

Norge: Erfaringsrapport – Pilot bosetting av studenter iPastor Fangens vei 22 Seniorhus (Oslo kommune)


Sverige: Kultur till kvarteret – satsning på liveframträdanden för äldre (Göteborgs stad)


Sverige: Välfärdsteknologiska testlabs (VälTel)

Finland: The ageing society as an opportunity (City of Tampere)

Finland: Alvar-tjänsten (Vasa stad)

Ísland: Símaspjall við eldri borgara (Reykjavik.is)
 
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Sluta prenumerera
unknown link