Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
Juni 2020
Man som sitter och röker med munskydd på hakan
”Rökare drabbas med större sannolikhet av allvarliga komplikationer vid en covid-19-infektion”
På Nordens välfärdscenters webbinarium om effekter av coronapandemin när det gäller rökning och alkohol- och drogbruk stod det klart att det i många frågor är för tidigt att dra några slutsatser. Men när det gäller rökning och coronavirus kan man redan nu se att det finns en risk för svårare sjukdomsbild och risken att dö är högre för rökare. Det säger Charlotta Pisinger, professor i tobaksprevention vid Institut for Folkesundhedsvidenskab vid Köpenhamns universitet.

Läs mer...
640x640transp Leende flicka med downs syndrom
Inga barn eller unga ska lämnas utanför
Hur kan det nordiska funktionshinderssamarbetet få ett tydligare barnrätts- och ungdomsperspektiv? Nordens välfärdscenter har fått i uppdrag att utveckla en modell för det. Läs mer om arbetet i vår nya publikation Inga barn eller unga ska lämnas utanför - Barnrätts- och ungdomsperspektiv i nordiskt samarbete om funktionshinder.

Läs mer...
Muslimsk kvinna med duk på huvudet häller te ur tekanna
640x640transp Webbinarium om demensomsorg för invandrare
640x640transp Demens och personer med migrantbakgrund är ett område där många, både policyansvariga och praktiker, behöver mer kunskap för att säkerställa en jämlik vård. Vi diskuterar detta på ett webbinarium den 17 september och utgår från vår nya publikation Demensomsorg för invandrare.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet...
Webbinarium om bydelsmødrar och stadsdelsmammor i Norden
Ifall du missade vårt webbinarium om bydelsmødrar och stadsdelsmammor i Norden har du nu en chans att se på inspelningen i efterhand. Stadsdelsmammorna har själva erfarenhet av att ha kommit som flyktingar eller invandrare. Kvinnorna är i olika åldrar, har olika bakgrund och olika modersmål. Tack vare deras erfarenheter kan de nå ut till kvinnor i det egna bostadsområde som ofta saknar sociala nätverk.

Se webbinariet här...
Tre unga människor på ett rapsfält med utsträckta armar
Learning to live in a new country
The Nordic countries have varying experience of receiving and integrating refugees and other immigrants into our societies. Settling in a new country is a learning process that can be greatly facilitated by the help of civil society. This report focuses on the role of civil society in the everyday lives of immigrants and refugees.

Read more...

Foto: Inge Tranter
Man som står i ett kök med förkläde på och tar på sig en keps
Nordic integration and settlement policies for refugees
This report covers information about integration and settlement policies, who the refugees who settle in the Nordic countries are, how many transition to employment and which country has the best outcome.

Read more...

Foto: Isabella Lindblom/norden.org
Man och kvinna som står i ett kök och tecknar
640x640transp Seminarium om mobilitet och teckenspråk i Norden
640x640transp Hur funkar det för teckenspråkiga att flytta mellan de nordiska länderna? Vilka hinder finns och hur kan mobiliteten främjas?  Den 9-10 november arrangerar vi ett seminarium om rörlighet för teckenspråkiga i Norden.

Läs mer och anmäl dig här...
405 sommarh%c3%a4lsning nyhb
Nordens välfärdscenter önskar er alla en fin sommar!
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera