Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
September 2020
444 ensam%c3%a4ldre nyhb
Vi behöver mer kunskap för att kunna hjälpa ensamma äldre 
Känslan av ensamhet bland äldre personer i Norden är vanligast bland dem som är 75 år eller äldre. Det har inte skett någon ökning av andelen äldre personer som upplever ensamhet. Trots det är ensamhet något att ta på allvar eftersom det till och med kan leda till en för tidig död, enligt en ny nordisk rapport.

Läs mer
640x640transp 448 h%c3%a4lsokompetens nyhb
Hälsokompetens bland invandrarkvinnor i Norden
Vi behöver sätta mer fokus på människors hälsokompetens för att kunna förbättra och upprätthålla god hälsa och livskvalitet livet igenom. Nordens välfärdscenters nya projekt undersöker hur de nordiska länderna arbetar med hälsokompetens, både strategiskt, praktiskt och inom forskningen. Fokus ligger på invandrarkvinnor i Norden.

Läs mer


450 R%c3%a5dsm%c3%b6te nyhb
640x640transp Pandemin i fokus i samarbetet om funktionshinder
640x640transp "Bortsett från den direkta sjukdomen covid-19 slår även konsekvenserna av ohälsan och arbetslösheten under pandemin hårdare mot vissa grupper, på grund av ojämlikheten som redan finns", sade Sif Holst från Danske Handicaporganisationer då Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder samlades till ett digitalt möte.

Läs mer
Nordens välfärdscenters webbinarier

30 September 2020: Tactile working memory scale

7 oktober 2020: Demens och intellektuell funktionsnedsättning – från misstanke till diagnos

20-21 October 2020: Revealing hidden potentials – Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

19 november 2020: Urfolk och utredning av demens

25-26 november 2020: En egen stämma – dialogisk praxis i kommunikation


Läs mer om alla evenemang här...
449 beercaps nyhb ratt
640x640transp Intresserad av nordisk forskning om alkohol och droger?
640x640transp Du vet väl att vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) kan läsas gratis på nätet? Dessutom publicerar vi populärvetenskapliga artiklar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling på webbplatsen popNAD.com.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)

PopNAD.com
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera