Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
December 2021
Äldre man och kvinna står bredvid varandra och tittar ut genom fönstret.
Nytt projekt om social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin
Samhällets nedstängningar och restriktioner under coronapandemin har gjort det svårare att upprätthålla sociala relationer i vardagen. Vissa grupper har blivit särskilt isolerade och har upplevt starka negativa känslor av ensamhet. På vilket sätt påverkar ensamheten dem psykiskt och fysiskt? Finns det några goda exempel på hur man i de nordiska länderna arbetat för få dem att må bättre?

Läs mer om Nordens välfärdscenters nya projekt Ensamhet och social isolering under covid-19-pandemin
640x640transp Äldre man sitter vid ett skrivbord och lyssnar på hörlurar vid sin dator.
En jämförande kartläggning av den nordiska äldreomsorgen
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en bred jämförande kartläggning av äldreomsorgen i Norden. Kartläggningen visar på stora likheter mellan de olika ländernas äldreomsorg, men också vissa skillnader. Kartläggningen identifierar även områden där det behövs mer kunskap för att bidra till lärande och utveckling i äldreomsorgen.

Läs mer om kartläggningen av den nordiska äldreomsorgen
Äldre man dricker kaffe.
640x640transp Creating age-friendly homes in Greater Manchester
640x640transp The Framework for Creating Age-Friendly Homes in Greater Manchester 2021-24 seeks to achieve a permanent cultural shift in thinking around housing in later life, recognising that older people want a choice of different, affordable mainstream and specialist housing options, that meet both need and aspiration and in places where they can maintain or build social connections, achieve good health and independence.

Read more about Creating Age-Friendly Homes in Greater Manchester
Nordisk forskning och goda exempel

Forskning

Danmark: Fakta om ældreområdet, Grönland

Danmark: Ny undersøgelse skal belyse ældre indvandreres hverdag og udfordringer

Finland: Aging well in the community: Understanding the complexities of older people's dial-a-ride bus journeys

Finland: Research on the effects of nature-related experiences on the loneliness of elderly people

Norge: Eldre arbeidstakere føler seg presset til å gå av

Norge: Bidrar i internasjonalt forskningsprosjekt om aldring og byutvikling

Sverige: RELOC-AGE: Flytta eller bo kvar. Vilken betydelse har bostaden för aktivt och hälsosamt åldrande?

Sverige: Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

Goda exempel

Danmark: Analyse af sårbare ældres møde med hjemmeplejen og katalog over løftestænger til udvikling af hjemmeplejen

Finland: Projektet Den gemensamma måltiden - matlust riktar sig till äldre personer och strävar efter att ge dem en guldkant i vardagen

Island: Senior citizens in Reykjavik

Norge: En film om Oslo, en aldersvennlig by

Sverige: Pratbänkar - en plats för spontana möten i Göteborg

Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$