Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från folkhälsoområdet
September 2020
451 danskaunga nyhb
”Danska unga dricker för mycket” – nu kräver organisationer höjd åldersgräns
I Danmark är åldersgränsen för att köpa svagare alkoholdrycker 16 år, medan den i de flesta andra europeiska länder är 18. Danska unga dricker mest av de unga i Europa, och nu kräver tjugotvå danska organisationer i ett gemensamt upprop att åldersgränsen höjs. Också representanter för alkoholindustrin är med på uppropet, rapporterar popNAD.

Läs mer
640x640transp 452 fasd nyhb
Nordisk webbplats om FASD
Är du intresserad av frågor som rör fosterskador orsakade av alkohol? Då är webbplatsen FASD Nordic något för dig. Målet är att erbjuda en plattform för praktiker, organisationer och andra som jobbar med FASD-frågor. På webbplatsen kan du bland annat dela med dig av aktuell kunskap, skapa nätverk och samarbeta mer effektivt på nordisk nivå. Initiativet till att lansera webbplatsen togs vid ett möte arrangerat av Norden välfärdscenter.

Fasdnordic.org
453 dopning nyhb
640x640transp Kvinnor som använder steroider känner skam och ånger
640x640transp Att androgena anabola steroider kan ge kvinnliga användare mera maskulina drag är inget nytt. Det som däremot är nytt är kunskapen om hur dessa kvinnor hanterar de fysiska och psykiska förändringar som bruket av steroider för med sig. Många känner skam och ånger − att en del av den egna identiteten gått förlorad.

Läs mer
640x640transp 454 fem%c3%a5rsenare nyhb
Fem år efter behandling för problem med alkohol och droger 
Att lämna problematisk användning av alkohol och droger är en process som brukar beskrivas i termer av återhämtning eller positiv förändring. Forskning framhåller att återhämtningsprocessen tar tid och att en stabil situation tidigast kan uppnås efter fem år.

Läs mer
Nyheter från andra organisationer och medier

Sverige: Minskad alkoholkonsumtion med 9% sedan 2010 (CAN, 15 september 2020)

Danmark: Kun hver femte unge ryger ser advarslerne på cigaretpakker (Statens Institut for Folkesundhed, 26 augusti 2020)

Norge: Regjeringen innfører krav om bordservering av alkohol på arrangementer (NRK, 18 augusti 2020)  

Finland: De gröna vill avkriminalisera bruket av cannabis och utreda lagstiftningen (Yle, 20 september 2020)           


Mer nyheter hittar du på popNAD
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera