Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
#4 2021
Utstansad pepparkaksdeg med pepparkaksformar.
Detta digitala år har fyllt på vår kunskapsbank
2021 visade sig bli webbinariernas år! Det som vi började lite försiktigt med under förra året, och först kanske kändes en smula ovant, har nu blivit det vanliga för oss alla.

Visst kan det vara tomt att inte få träffas ’på riktigt’, småprata i pauser, fördjupa diskussioner under flera dagar och inte minst: fika tillsammans. Men fördelen med webbinarier är att föreläsningarna blir mer tillgängliga, oavsett var man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar det finns för att delta. Eftersom alla webbinarier spelas in och sedan finns på vår hemsida har vi redan nu en bank med många intressanta föreläsningar. Kunskap som kommer finnas över tid och kan spridas i våra olika nätverk, både i Norden och internationellt.

Möten i nätverk och projektgrupper har till största del också de skett digitalt, även om några haft möjlighet att träffas under hösten. Eftersom det kräver så mycket mindre av både tid och pengar att mötas digitalt har vi kunnat ha betydligt fler möten än tidigare år. Det gör att samarbetet har fått en annan intensitet. Och varje gång det går att ha ett fysiskt möte känns det extra lyxigt och värdefullt.
Med det önskar Nordens välfärdscenter dövblindverksamhet er alla en fridfull jul och ett glittrande, härligt nytt år.
Tack för ett mycket gott, och nödvändigt, samarbete detta år.
Vi gläder oss till att fortsätta arbetet tillsammans när det nya året har kommit till oss.

Maria Creutz,
Nordens välfärdscenter
Glada kursdeltagare står i grupp och visar leende upp sina diplom.
Stolta kursdeltagare med diplom i hand
I år har vi hållit den första kursen i Tactile Working Memory Scale, och i slutet av november blev våra första 16 deltagare färdiga handledare.

Kursen har bestått av tre digitala träffar plus en avslutande fysisk träff under tre dagar i Köpenhamn. Däremellan har deltagarna arbetat med ett case och tränat på att använda materialet. Det arbetet har de gjort i par från samma land. 16 deltagare från åtta olika länder är nu färdiga handledare i detta material, och kan bidra vidare med att sprida kunskapen.
Nästa kursomgång startar under våren 2022, och vi har många som redan anmält sitt intresse. Då det är stort fokus på aktivt deltagande kommer det även nästa år endast finnas 16 platser. Förhoppningsvis kan vi göra detta till en återkommande utbildning flera år framöver.
 
640x640transp Mamma sitter med dotter i famnen i en soffa.
Etiska problemställningar i praktiken
Årets andra tematräff gick av stapeln 13 oktober med temat Etiska problemställningar vid tidiga genetiska diagnoser.

Nordens välfärdscenter har ett samarbete om förvärvad dövblindhet ur ett livsperspektiv ihop med flera nordiska verksamheter som erbjuder insatser till personer med dövblindhet.
I år arrangerar vi därför två träffar med olika teman. Syftet med tematräffarna är kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Förhoppningen är också att vi ska knyta kontakter mellan kollegor i Norden för vidare samarbeten.

Höstens träff inleddes med att Anstein Gregersen, institutledare i filosofi, vid Inland Norway University of Applied Sciences, höll en presentation under rubriken Några aspekter kring makt, kommunikation och diagnoser.
Därefter höll Josephine Prener Holtan, läkare, PhD och rådgivare vid avdelningen för oftalmologi vid Oslo Universitetssjukhus, en introduktion om medicinska, psykosociala och praktiska aspekter av patientvård på en ögonklinik.  
Nästa år kommer det att arrangeras ännu en träff, då med balanssinnet som tema.
Se de webbinarier du missade i våras
De webbinarier vi arrangerat under året är inspelade och allt från våren hittar du nu på vår webb och i vår Youtubekanal. Bland annat har vi lagt upp filmer från två webbinarieserier. De bygger på våra två senaste publikationer inom temat taktilt språk respektive kognition i relation till medfödd dövblindhet.
Se våra filmer här
Ung man med slutna ögon håller en motorsåg mot ansiktet.
640x640transp Fördjupande kurs i taktilt språk i april
640x640transp Kunskap om språkutveckling förändras och utvecklas ständigt, vi lär oss mer och får nya insikter och perspektiv. På den här kursen placerar vi taktilt språk i en dialogisk kontext.
 
Vi utgår från att människor språkar redan från början och att språkutveckling sker i en komplex interaktion mellan individen, de människor vi interagerar med och den omgivande miljön.
Kursen riktar sig till yrkesverksamma, föräldrar och familjemedlemmar till personer med dövblindhet samt teckenspråkstolkar som är intresserade av tolkning för personer med medfödd dövblindhet.
Om du har deltagit i tidigare kurser på detta tema kan den här kursen ändå ge dig nya insikter.
Anmäl dig till kursen här.

Ladda ner boken Hvis du kan se det kan du understötte det.
Mamma med cochleaimplantat håller dotter i handen.
Anmäl dig till den nordiska konferensen om dövblindhet 2022
TAMMERFORS | TODAYS' KNOWLEDGE FOR TOMORROWS' ACTION
Det blev ingen fysisk konferens detta år, men vi har gott hopp om att få träffa er alla nästa år! Anmälan till Todays’ knowledge for tomorrows’ action är öppen, och även möjligheten att ansöka om att presentera en workshop, short talk eller en poster.
Information och länk till konferensen 2022
Våra evenemang 2022
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$