Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
Oktober 2020
455 ensam%c3%a4ldre nyhb
Vi behöver mer kunskap för att kunna hjälpa ensamma äldre
Känslan av ensamhet bland äldre personer i Norden är vanligast bland dem som är 75 år eller äldre. Det har inte skett någon ökning av andelen äldre personer som upplever ensamhet. Trots det är ensamhet något att ta på allvar eftersom det till och med kan leda till en för tidig död, enligt en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

Läs mer
640x640transp 456 %c3%a4ldregym nyhb
Webinar: Combating loneliness and social isolation among the older adults
What do we know about loneliness and social isolation among the older adults in the Nordic countries? Which interventions have a good effect in combating loneliness and social isolation? Welcome to our webinar 5 November 2020.

Further information

457 mature nyhb
640x640transp Webinar: Smart cities are universally designed cities
640x640transp High accessibility in our urban environments benefits everyone, not just the elderly or people with disabilities. But how do we build cities that are inclusive for as many people as possible? Welcome to our webinar 27 October 2020.

Further information
640x640transp 458 FN nyhb
FN-policydokument om smarta och hållbara städer
FN-organet UNECE har tagit fram ett policydokument om att åldras i smarta och hållbara städer. I dokumentet hänvisar man till Nordens välfärdscenters rapport En bättre plats att åldras på. UNECE lyfter bland annat fram nordiska goda exempel från Göteborg och Villmanstrand.

Policy brief: Ageing in sustainable and smart citiesNordisk forskning och goda exempel
Forskning och utveckling

Norge: Livskvalitet under koronaepidemien - foreløpige resultater fra Nordland og Agder (Folkehelseinstituttet)

Norge: Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, NorLAG (Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA)


Denmark: Volunteer work among older adults in Denmark, 1997-2017 (VIVE)

Danmark: Ældres boligsituation og fremtidige boligønsker (VIVE)

Sweden: Trends and Inequality in the New Active Ageing and Well-Being Index of the Oldest Old: a Case Study of Sweden (Journal of Population Ageing)

Sverige: Ökat välbefinnande hos äldre trots pandemin (Forskning.se)

Finland: Loneliness of older people in long-term care facilities (University of Helsinki)

Suomi: Laa­jas­sa tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­sia ja sel­viy­ty­mis­tä ko­ro­na-ai­ka­na (Helsingin yliopisto)

Goda exempel

Norge: KS lanserer håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn (Aldersvennlig Norge)

Norge: Livsglede for Eldre 
 
Denmark: Covid-19: Our older citizens live in isolation – but can they cope? (Welfare Tech)

Danmark: Kreative idéer fra ældreplejen under corona-epidemien (Sundhedsstyrelsen)


Sverige: Äldre över 65 får gratis digitalt stöd (Vårt Göteborg)

Sverige: Kultur för äldre har fått stor spridning (Vårt Göteborg)

Suomi: Nuorten ja ikäihmisten virtuaalisia kohtaamisia (Valli)

Suomi: Puhelinsoitoilla tavoitettu lähes 150 000 ikääntynyttä (Valli)

Island: ÖA hljóta viðurkenningu sem öndvegisheimili Eden (Öldrunarheimili Akureyrar)


Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera