Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
December 2021
Personer träffas inne i Handicaporganisationernes Hus.
Rundtur på världens mest tillgängliga kontor
Fotpedal i hissarna, sju olika sorters toaletter och små knoppar på ledstången. Det är några av detaljerna som gör Handicaporganisationernes Hus i Tåstrup utanför Köpenhamn till världens mest tillgängliga kontor. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder höll i början av november sitt första fysiska möte sedan pandemin, på plats i det stjärnformade huset.

Läs mer om Handicaporganisationernes Hus som är världens mest tillgängliga kontor
Äldre person tittar på Ipad.
640x640transp Välfärdsteknologi ger goda miljöeffekter
640x640transp I ett skapat scenario går det att se att välfärdsteknologi och distanslösningar ger miljöeffekter som bidrar till grön omställning och minskade koldioxidutsläpp. Det visar en modell som forskare tagit fram.

Läs mer om modellen hur välfärdsteknologi kan ge goda miljöeffekter
640x640transp Kvinna sitter på en bänk och pratar med en man i rullstol.
Nordiska välfärds-modellen mår bra
I senaste numret av Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, The Nordic welfare state’s value base and resilience: A status update, har några skribenter i Norden tagit pulsen på en del områden inom den nordiska välfärden. I Norden har vi en gemensam syn på vad den nordiska välfärden är. Det har länge handlat om gemensamma värderingar i synen på policies och tillgänglighet av tjänster och service. Men synen har splittrats på några områden.

Läs mer och ladda ner tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
Leende försäljare tar emot kortbetalning av kund.
640x640transp Personlig budget förutsätter att behov av stöd beaktas individuellt
640x640transp En kartläggning som Nordens välfärdscenter gjort tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland visar att tillämpningen av de lagar som finns kring individuellt stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas.

Läs mer om kartläggningen om personlig budget och individuella stöd

Läs mer om publikationen Individanpassat stöd och service för personer med funktionsnedsättning – modeller i Norden

Pärmbild av NAD 5/2021.
640x640transp Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)
640x640transp Du kan läsa vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) gratis på nätet. NAD har fokus på alkohol och narkotika, men också andra relaterade substanser och beteenden, som spel, ätande och rökning.

Läs nyaste numret av tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Nordens välfärdscenters evenemang
Course on Tactile Language Development, 5-7 April, Tåstrup, Denmark

Save the date: Nordiska alkohol- och drogforskardagarna 2022 (NADRA) 6-8 September, Mariehamn, Åland

Alla evenemang hittar du här

Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$