Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från demensområdet
1 2022
finska lappland i solendgång
Ursprungsbefolkningens mänskliga rättigheter
Nu kan vi presentera filmerna från webbinariet Indigenous peoples: language, culture, and life cycle. I det här eventet riktades fokus på rättigheter för ursprungsbefolkning med funktionsnedsättning – och då också på personer med demenssjukdom.

I vår nyhetsartikel "Don't tell me that I don't remember" lyfter vi frågor från de två dagarna då webbinariet pågick. På nyhetssidan kan du också titta på filmerna och läsa mer om funktionsnedsättning och om demens.

Läs artikeln "Don't tell me that I don't remember
640x640transp yngre händer håller om äldre händer
Sök projektmedel från stödordningen
Nordens välfärdscenter delar varje år ut cirka 1,5 miljoner svenska kronor för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer i Norden och Baltikum. Det är tid nu för att söka projektmedel genom vår stödordning. Ansökan om projektstöd är öppen till 11 mars 2022.

Läs mer om kraven för att ansöka och hur du gör.
äldre par som tittar mot något ljus
640x640transp Nya medlemmar i nätverket
640x640transp Elsa B. Friðfinnsdóttir från Island är senior rådgivare på hälsoministeriet i Reykjavik. Hon har dubbla mastersexamen i omvårdnad respektive offentlig förvaltning och har bland annat varit verksam i olika positioner på sjukhuset och universitetet i Akureyri. Hon har även tidigare haft uppdrag vid hälsoministeriet.

Susanne Broman från Åland är specialsakkunnig vid Ålands landskapsregering och ansvarig för frågor som berör äldre personer. Hon är politices magister från Åbo Akademi i Finland och har en bred erfarenhet av socialvårdsområdet, med speciellt fokus på funktionshinderfrågor.

Du kan läsa mer om Nordiskt demensnätverk här.

Forskning och litteratur

Projektet ISOLDE syftar till att öka tryggheten för personer med demens, som är en av de största grupperna som anmäls försvunna. Högskolan Borås. 8 februari 2022

Risikofaktorer for demens. Risikofaktorer for demens. Forskere kartlegger befolkningens kunnskap om risikofoaktorer for demens. Aldring i Trøndelag. 2021-2022

Demenslandsbyer og andre moderne boformer for personer med demens. Systematiske oversikt som undersøker effekten av demenslandsbyer. Norwegian Institute of Public Health.14 januari 2022

The effect of adherence on cognition in a multidomain lifestyle intervention (FINGER). Multidomain lifestyle changes are beneficial for cognitive functioning. PubMed Internationell. 20 oktober 2021

Effect of a multi-domain lifestyle intervention on cardiovascular risk in older people: the FINGER trial. PubMed Finland. 20 januari 2022

The role of psychosocial factors in dementia prevention. Avhandling.University of Eastern Finland

När äldre personer med demens försvinner. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats.Linnéuniversitetet Växjö.

"Många är livrädda för demenssjukdomar, men det behöver inte vara en total katastrof". Finland, poddavsnitt. Yle 30 januari 2022.

Över 50 miljoner till forskning, anhörigstöd samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Socialdepartementet Sverige, februari 2022.

Unga anhöriga berättar. För dig som har en förälder med demenssjukdom. Bok från Svenskt Demenscentrum. 2021

Hjärnhälsa - på dina fem fingrar: förebygg och minska risken för alzheimer och minnesproblem.Bok av Miia Kivipelto och Maj-Lis Hellénius. 2021


Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$