Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
December 2020
Äldre kvinna går på en spång och äldre man håller henne i handen
Ny rapport: fler äldre vuxna ska vara med och planera frågor som angår dem
Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte enbart vara med och planera i politiska processer utan också exempelvis när det gäller stadsutveckling och utveckling av välfärdsteknologi. Bland annat detta konstateras i Nordens välfärdscenters nya rapport Att åldras i Norden.

Läs mer om rapporten Att åldras i Norden
640x640transp Äldte kvinna tittar ut ur fönster och vinkar
Nya arbetssätt för åldersvänliga städer och samhällen i Norden under pandemin
På våren stängdes de sociala mötesplatserna för äldre i städer och kommuner runt om i Norden på grund av coronapandemin. De som jobbar med åldersvänliga städer blev, precis som så många andra, tvungna att hitta nya och innovativa arbetssätt på kort varsel.

Läs mer om de åldersvänliga städernas arbete
Tre äldre kvinnor på ett utegym
640x640transp Watch our webinar about loneliness among older adults
640x640transp What do we know about loneliness and social isolation among the older adults in the Nordic countries? Which interventions have a good effect in combating loneliness and social isolation? The recording from our webinar Combating loneliness and social isolation for the older adults is now online.

Recording: Combating loneliness and social isolation for the older adults (Youtube)
640x640transp Äldre kvinna höjer ett vinglas, med en grupp äldre människor i bakgrunden som sittre utomhus på picknick
Nordisk jämförelse om äldres alkoholvanor visar att konsumtionen ökar i alla länder
Alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat under de senaste fyrtio åren i de fyra nordiska länder som har undersökts inom ramen för tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) tematiska helhet om äldres dryckesvanor. I framtiden är det viktigt att inkludera också de som är 80 år och äldre i forskningen.

Läs mer om äldres dryckesvanor
Nordisk forskning och goda exempel
Forskning och utveckling

Norge: Trening med høy intensitet kan gi eldre lengre levetid (Aldring og helse)

Norge: Inaktivitet er vår tids tause morder (OsloMet)

Sverige: Lågintensiv daglig motion bra för äldres hjärta och hjärna (Forskning.se)

Sverige: Högre suicidrisk bland äldre immigranter med obehandlad depression (Göteborgs universitet)

Danmark: Kommunernes brug af demografimodeller på ældreområdet (VIVE)


Danmark: Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (Sundhedsstyrelsen)


Finland: Associations between Perceived Outdoor Environment and Walking Modifications in Community-Dwelling Older People: A Two-Year Follow-Up Study (PubMed)

Suomi: Iäkkäille suositellaan aiempaa monipuolisemmin liikuntaa (Voimaa vanhuuteen)


Goda exempel

Norge: Planleggelitt.no (Aldersvennlig Norge)

Norge: Ønsket pensjoneringsalder synker (Senter for seniorpolitikk)

Sverige: Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (Regeringskansliet)

Sverige: Pratshowturné om känsliga ämnen (Göteborgs stad)

Danmark: Hvis vi gør det rigtigt, kan den hollandske Buurtzorg-model blive et afsæt for varig forbedring af ældreplejen i Danmark (VIVE)

Danmark: Den vestjyske natur danner rammen om nyåbnet seniorbofælleskab i Ringkøbing (Realdania)

Suomi: Ystäväpiiri-toiminta (Vanhustyön keskusliitto)


Finland: Nationellt åldersprogram fram till år 2030 : För ett ålderskunnigt Finland (Social- och hälsovårdsministeriet)


Island: Aðventuvagninn (Leikhusid.is)
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera