Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från folkhälsoområdet
December 2020
Äldre kvinna höjer vinglas mot kameran, vänner i bakgrunden på en picknickfilt
Alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat i Norden under de senaste fyrtio åren
Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) publicerar i ett färskt temanummer studier om äldres alkoholvanor i fyra nordiska länder, Danmark, Norge, Finland och Sverige, samt en samlande nordisk jämförelse. Gemensamt för de fyra nordiska länderna är att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat under de senaste fyrtio åren. I framtiden är det viktigt att inkludera också de som är 80 år och äldre i forskningen.

Läs Nordic Studies on Alcohol and Drugs på nätet
Äldre man och kvinna ute och cyklar en solig sommardag
640x640transp Stora förändringar i äldres dryckesvanor i Finland
640x640transp Dryckesmönstret i befolkningen kan beskrivas på olika sätt: hur utbrett är alkoholbruket, hur ofta dricker man alkohol, hur mycket dricker man vanligtvis då man dricker och hur ofta dricker man större mängder? Ifråga om alla fyra indikatorer kan man säga att den befolkningsgrupp i Finland som fyllt 60 år numera utgör en väsentlig grupp alkoholkonsumenter.

Läs mer om dryckesvanorna bland äldre i Finland
640x640transp Äldre kvinna sitter utomhus i solen och tittar på en surfplatta
Äldre dricker oftare än förr i Sverige − speciellt kvinnor i sjuttioårsåldern
En ny studie från Sverige visar hur alkoholkonsumtionen bland äldre personer har förändrats mellan 2004 och 2017. Resultaten visar bland annat att äldre personer dricker vid fler tillfällen än tidigare.

Läs mer om dryckesvanorna bland äldre i Sverige
Äldre man sitter i mörkret framflr upplyst surfplatteskärm
640x640transp Stort fokus på danske unges alkoholforbrug – men hvad med de ældres forbrug?
640x640transp Alkoholforbruget (hyppighed og mængde) blandt personer på 60 år eller derover er generelt set faldet i løbet af de seneste godt 10 år, selvom lidt flere ældre drikker alkohol nu end tidligere.  

Læs mere om drikkevanerne bland ældre i Danmark
640x640transp Äldre man och kvinna sitter leende vid ett middagsbord
Den nye generasjonen eldre i Norge drikker mer enn tidligere generasjoner
Andelen eldre som oppgir å drikke alkohol har økt fra 60 til 80% de siste 30 årene, og økningen var størst i perioden frem mot 2005. Dette skyldes i hovedsak at flere eldre kvinner drikker alkohol, og økningen har spesielt vært stor blant kvinner i den eldste aldersgruppen (70-79 år).

Les mer om eldres drikkevaner i Norge

Nyheter från andra organisationer och medier

Sverige: Levnadsvanor bakom 15 000 cancerfall årligen (Cancerfonden, 7 december 2020)


Danmark: Unges brug af stoffer påvirker karakterer og frafald på ungdoms­uddannelser (Sundhedsstyrelsen, 2 december 2020)

Finland: Experimenterandet med narkotika har ökat snabbt från en generation till en annan (Institutet för hälsa och välfärd, 27 november 2020)

Norge: Aldrende pasienter i langtids LAR-behandling opplever mange somatiske plager (Oslo universitet, 18 november 2020)Fler nyheter hittar du på popNAD.com
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera