Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
2 2022
972 Maria Creutz (2)
Tack för mina åtta lärorika år med er
Så var tiden inne.
Tid för grönska, blommor som sprider sina ljuvliga dofter, vita tussmoln mot blå himmel och fåglar som sjunga sina allra vackraste sånger. 
Denna sommar är tiden inne för något annat också.
Tid för mig att samla ihop åtta års arbete, summera och på ett så bra sätt som möjligt lämna över till den som ska ta över mina uppdrag.

 
Det finns mycket att skriva om från min tid på Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet; händelser, situationer, utmaningar, frågor, lösningar – ja, det är en skattkista att gräva ur.

Men det jag verkligen vill lyfta fram är hur värdefullt, och nödvändigt, samarbetet mellan alla olika organisationer och myndigheter i länderna är. Organiseringen av det nordiska dövblindarbetet har genomgått flera förändringar sedan det startade för många år sedan. Det har varit både utvecklande och utmanande.

Under årens lopp har samarbetet varit starkt, byggt på en stabil kunskapsbas, kollegialt erfarenhetsutbyte och en obändig vilja att utveckla och bidra till att göra skillnad. Målet har alltid varit att både utveckla kunskap och dela med sig av den, så att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli verklighet också för personer med dövblindhet. Tillsammans kan vi vara stolta över det gemensamma nordiska arbetet som har gjort att vi är där vi är idag.
I slutet av sommaren kommer jag att börja arbeta på Myndigheten för delaktighet. Det är en kunskapsmyndighet med uppdrag att främja genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige. Det arbetet gläder jag mig mycket till!

Med mig till min nya arbetsplats tar jag alla goda samtal, det jag lärt mig, gemenskapen, alla fina möten, erfarenheterna av att arbeta tillsammans i team trots alla olikheter i länderna, nyfikenheten i nätverk och projekt och inte minst – alla skratt som har berikat livet efter ibland långa arbetsdagar.  

På gjensyn, och med ljus förhoppning om att vi kommer mötas igen.
Förresten visst gör vi ju det, för du kommer väl till konferensen i Tammerfors?
974 marias signatur
Maria Creutz, Nordens välfärdscenter
Tre kvinnor sitter och över på taktilt språk. En kvinna har bindel för ögonen och håller med lyssnarhänder i en annan kvinnas händer.
Första kursen med praktiska övningar i taktilt språk efter pandemin
KURS | Tactile Language
Efter förra årets webbinarier kunde vi äntligen hålla en i taktilt språk.
I april för två år sedan bjöd nätverket Taktilt språk in till kurs i Köpenhamn. Då kom pandemin och vi fick tänka om. Det blev istället åtta webbinarier baserade på olika kapitel ur boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det.

I april detta år kunde vi dock öppna dörrarna och välkomna 25 deltagare till kursen om Taktilt språk i Handicapens Hus i Danmark. Dagarna innehöll teorier om språk, språkutveckling och specifikt taktilt språk, flerpartssamtal, meningsskapande och praktiska övningar.

Ladda ner eller beställ boken Hvis du kan se det, kan du understötte det.
Missade du webbinarierna förra året? Du hittar alla åtta här
Nordisk dövblindkonferens
718 Nordisk konferens
Technology paired with human rights leads to the future
NEWS | nordicwelfare.org
“Send an email or order a preset list of groceries with just the click of a button or custom make physical aids with a 3D-printer.”

A bright technological future for people with deafblindness – if we trust Anita Schjøll Brede, one of the keynote speakers at the Nordic conference Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness.
Read the whole article and learn more about the key note speakers
porträtt av Anita Schjøll Brede
Här är våra huvudtalare
Vi har fem huvudtalare i vårt program, som kommer att föreläsa under konferensen: Anita Schjøll Brede, Claes Möller, Jude Nicholas, Paul Hart och Riku Virtanen. 640x640transp
Läs om föreläsarna
Interiör av den stora hallen i Tampere Talo.
Du kan fortfarande anmäla dig
Det finns fortfarande platser kvar.
Anmälan till konferensen är öppen fram till 19 augusti så se till att anmäla dig i tid.


640x640transp
Här anmäler du dig
Kuursokeats logga.
Fira 50-åringen – lite för sent
Finska Kuurosokeat fyllde 50 förra året.
Då hindrade pandemin att vi sågs och firade, men vi tar igen det i år i stället.
Läs om Soumen Kuursokeat
Glada nätverksdeltagare står i grupp bredvid en stor sten under en stark sol och blå himmel.
Nätverket om CHARGE firar 20 år på dövblindkonferensen
Nya och gamla medlemmar i CHARGE-nätverket kunde äntligen träffas på ett fysiskt möte i Reykjavik i maj.

Under en del av mötet arbetade nätverket med att planera en kommande publikation om CHARGE som kommer att ges ut av Nordens välfärdscenter. Publikationen kommer att vara på engelska och tanken är att arbetet även ska resultera i webbinarier med presentationer av kapitel ur boken.
Mötet planerade också firandet av nätverket som fyller 20 år. Firandet kommer att ske på den nordiska konferensen om dövblindhet i Tammerfors med en presentation.
Bild på ryggen på en långhårig människa och texten Webbinar: balanssystemet i relation till kombinerad syn- och hörselnedsättning.
640x640transp Ny föreläsning online
640x640transp Nu finns en presentation från vår senaste tematräff för Nordiskt samarbete om Usher uppe för alla att ta del av. Frederik Goplen, överläkare vid Haukeland universitetssjukehus, Norge, ger en föreläsning om balanssystemet i relation till kombinerad syn- och hörselnedsättning, med fokus på bilaterial vestibulopati.
Föreläsnoingen är på norska med engelsk undertext.
Se föreläsningen om bilaterial vestibulopati.
 Deltagarna i Ledarforum fotograferade utomhus med utsikt över Bergen, Norge.
Årets möte i Nordiskt ledarforum för dövblindfrågor
Diskussioner om mål och syfte, inspel om det kommande mandatet och rapporter från alla nätverk, projekt och organisationer. Det stod på agendan när Nordiskt ledarforum för dövblindfrågor möttes i Bergen, efter två år med digitala möten.
 
Årets ledarforum präglades av diskussioner kring det mandat som håller på att skrivas för ledarforum i samband med att dövblindområdet kommer att ingå i det program som ska gälla 2023–2027 för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
Att jobba igenom mandatet ledde till viktiga diskussioner om mål, syfte, uppdrag och organisering för detta forum.
En av medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Eva Buschmann från Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Norge, deltog på mötet och gav en presentation av det nordiska samarbetet i rådet. Ett första steg till närmare samarbete var att identifiera hur ledarforum vi kan bidra till varandra med kunskap och erfarenheter.

Vi fick också lyssna på en presentation om ledarskap inom funktionshinderorganisationer.
Nästa år möts ledarforum i Reykjavik, och ”i halvtid” träffas även flera i gruppen på den nordiska konferensen.

Läs mer om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$