Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
Maj 2021
Äldre kvinna ute och går med ett litet barn, mellan sig leder de barnets sparkcyel
Webbinarium: Åldersvänliga städer i coronapandemin – utmaningar och nya lösningar
Vilka utmaningar har de nordiska åldersvänliga städerna mött under coronapandemin? Vilka nya lösningar har man tagit fram för att främja ett åldersvänligt samhälle? Hur har städerna tryggat möjligheterna till ett socialt liv bland de äldre vuxna? Hör också hur WHO utvecklar sitt arbete med Age-friendly cities and communities. Välkommen till Nordens välfärdscenters webbinarium 10 juni där de nordiska åldersvänliga städerna och WHO berättar om arbetet med åldersvänliga städer och samhällen under coronapandemin.  

Läs mer om webbinariet om åldersvänliga städer och anmäl dig här
En äldre kvinna som står bakom en rullstol med en äldre man sittandes i den.
640x640transp Unlocking the potential of silver economy in the Nordic region
640x640transp Silver economy – all economic activities linked to older age groups – has emerged as a response to population ageing in Europe in recent years. Nordregio´s new study examines policies and initiatives to promote the silver economy and the closely related concepts of healthy ageing, active ageing and age-friendliness.

Read more about the report on silver economy
640x640transp Närbild på en äldre persons händer
WHO: Global report on ageism
The World Health Organisation’s Global report on ageism outlines a framework for action to reduce ageism including specific recommendations for different actors. It brings together the best available evidence on the nature and magnitude of ageism, its determinants and its impact.

Read more about the new report on ageism
Nordisk forskning och goda exempel

Forskning och utveckling

Norge: Ny podkastepisode fra Aldring og helse: Fysisk aktivitet bedrer eldres livskvalitet (Aldring og helse, 20 april 2021)

Norway: Locked and lonely? A longitudinal assessment of loneliness before and during the COVID-19 pandemic in Norway (Scandinavian Journal of Public Health, 1 March 2021)

Sverige: Undersökning om äldre personers levnadsvillkor (Sweold)

Sverige: Ny studie om boende för hälsosamt åldrande (Äldre i centrum, 23 februari 2021)


Danmark: Rapport ser på sundhedstilstanden hos ældre (Sundhedsstyrelsen, 8 april 2021)

Danmark: Aktive ældre i aktive fællesskaber i den almene boligsektor (Vive, 15 april 2021)

Finland: Older adults’ activity destinations before and during COVID-19 restrictions: From a variety of activities to mostly physical exercise close to home (Science Direct, March 2021)

Finland: University of Jyvaskyla Active Ageing Scale (Gerec)

Island: Hagir eldri borgara (Háskóli Íslands, 10 mars 2021)


Island: Níu af hverjum tíu öldruðum telja andlega heilsu sína góða (Stjórnarráð Íslands, 1 apríl 2021)

Goda exempel

Norge: Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet offisielt åpnet (Senteret for et aldersvennlig Norge, 27 april 2021)


Norge: Leve hele livet (Resursportal.no)

Sverige: Uppföljning av Matlyftet i Stockholms stad (Äldrecentrum)

Sverige: Äldrekontakt arbetar för att bryta social isolering (Äldrekontakt.se)


Danmark: Etniske minoritetsældre og selvudpegede hjælpere (Vive, 17 mars 2021)

Danmark: Brugbare byer for seniorer (Sundhedsstyrelsen, 29 april 2021)


Åland: ÄlDis för kommunerna (Jomala kommun)

Finland: Innovation challenge to promote physical activity and well-being of the elderly people (City of Helsinki, 22 January 2021)
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera