Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
Augusti 2021
Kvinna med nackont sitter vid sin skärm.
Lyckade nordiska distanslösningar implementerade
Virtuella vårdrum på Bornholms sjukhus i Danmark. Regionen Agder i Norge tog nationell ledning när det gäller digital telehälsa. Ett e-hälso- och välfärdsteknologinätverk på nordöstra Island medverkar till att öka implementeringsfarten av digital teknik. Det är tre lyckade implementeringar av nordiska distanslösningar.

Läs mer om lyckade nordiska distanslösningar
Två barn leker med klossar.
640x640transp Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden
640x640transp Formålet med denne rapporten har vært å se på hvordan de nordiske landene jobber for å øke graden av deltakelse for barn med flyktige- og innvandrerbakgrunn i barnehage-aktiviteter i Norden. Barnehagens rolle i arbeidet med inkludering har blitt viktigere. Det som tradisjonelt og hovedsakelig har vært en arena for omsorg og lek, har blitt en svært viktig arena for å fremme læring og for å forberede barna til skolen.

Läs mer om rapporten

Foto: Kjetil Alsvik
640x640transp Pojke står framför en graffitivägg.
Så påverkade pandemin funktionshindersarbetet
Personer med funktionsnedsättning påverkades mer än övrig befolkning av pandemin. Det gjorde att Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder hade ett hektiskt år 2020.

Läs mer om hur personer med funktionsnedsättning påverkades av pandemin
Leende kvinna sitter med en pekplatta i handen.
640x640transp Nya publikationer om ökad inkludering i arbetslivet 
640x640transp En inkluderande arbetsplats innebär en stor vinst för hela samhället. Det bidrar till att fler kommer in i arbetslivet och man kan dra nytta av allas unika färdigheter.

I publikationen ”Den inkluderande arbeidsplassen – en verktøykasse" får både arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga, arbetsgivare och andra yrkesverksamma grupper praktisk kunskap kring hur olika tekniska hjälpmedel kan underlätta på en arbetsplats och underlätta för att komma in i arbetslivet.

Som ett komplement finns även ”Digitala och tekniska lösningar för ökad inkludering i arbetslivet. En exempelsamling” som presenterar ett antal exempel på aktuella digitala och tekniska hjälpmedel som bygger på ny teknologi.

Publikationen Den inkluderande arbeidsplassen – en verktøykasse
Exempelsamlingen Digitala och tekniska lösningar för ökad inkludering i arbetslivet
Webbinarium om åldersvänliga städer i coronapandemin nu på Youtube
Vilka utmaningar har de nordiska åldersvänliga städerna mött under coronapandemin? Ta del av de nya lösningar som de nordiska städerna och kommunerna har tagit fram för att främja ett åldersvänligt samhälle.

Nordens välfärdscenters webbinarium om åldersvänliga städer på Youtube
Nordens välfärdscenters evenemang
Webinar 31 August - 1 September: Indigenous peoples: language, culture, and life cycle

Webinar 14 September: Today’s knowledge for tomorrow’s actions

Seminarium om mobilitet och teckenspråk i Norden 27-28 september

Nordiskt välfärdsforum 8-9 december: Den nordiska modellen och social hållbarhet

Alla evenemang hittar du här
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera