Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
integrationnorden.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från nordiskt
samarbete om integration
Kvinna med sjal och munskydd i park
Migration och integration i skuggan av pandemin 
Vilken betydelse har Covid-19 haft för migranters möjligheter att få och behålla ett arbete? Hur har nyanlända barn påverkats av att undervisning skett på distans? Och i vilken grad har utsatthet och psykiska ohälsa ökat bland migranter till följd av pandemin?

Det här är exempel på frågor som vi tar upp i vårt nya temaområde på integrationnorden.org. Vi har bland annat publicerat två nya rapporter som bägge visar hur ojämlika villkor har framträtt tydligare i pandemins spår. Segregation och trångboddhet har till exempel utgjort en bidragande orsak till ojämlik smittspridning och arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare har stigit kraftigt.
Jag vill läsa mer om pandemins effekter på integrationen
Nordisk samverkan om integration på DN Debatt:
Pandemin har ökat ojämlikheten på arbetsmarknaden
I en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter 13 oktober 2021 presenterade Nora Sánchez Gassen, Rolf Elmér och Per Skedinger ett antal åtgärder som kan motverka pandemins arbetsmarknadseffekter och på sikt får fler nyanlända i arbete.
Jag vill läsa debattartikeln
Man i trettioårsåldern med skägg och glasögon i samtal med en person
Konferens om integration på arbetsmarknaden
Välkommen den 18 november till en nordisk konferens där vi presenterar ny forskning och exempel på hur länderna arbetar med att få fler flyktingar och invandrare i arbete. 

Vilken politik krävs för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad? Hur har pandemin påverkat nyanländas möjligheter att få och behålla ett jobb? Ta del av de nordiska ländernas strategier och hör om framgångsrika projekt som lyckats främja social inkludering och få fler nya nordbor i jobb.

Du kan antingen delta på plats i Stockholm eller följa konferensen online. 
Jag vill veta mer om konferensen
Nya rapporter om integration
Omslag med rubriken Integrating immigrants into the Nordic labour markets – The impact of the Covid-19 pandemic
Integrating immigrants into the Nordic labour markets – The impact of the Covid-19 pandemic
The Covid-19 pandemic has made social and economic inequalities even more pronounced in the Nordic countries. In all countries, foreign-born people have experienced stronger increases in unemployment than their native-born peers.

Läs rapporten Integrating immigrants into the Nordic labour market
Blått rapportomslag med texten Hur mår unga flyktingar i Norden?
Hur mår unga flyktingar i Norden?
Om ojämlikhet i utbildning, arbetsmarknadsdeltagande och hälsa hos unga flyktingar. Rapporten finns på svenska, norska, danska, finska, isländska och engelska. 

Läs rapporten Hur mår unga flyktingar i Norden?
Rapportomslag med en man som vinkar av ett barn vid förskolan
Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden
I denne publikasjonen beskriver vi tiltak som legger til rette for barns deltakelse uavhengig av sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn og tiltak som samtidig bidrar til å styrke foreldrenes integrering.

Läs rapporten Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden
Nordic Welfare Forum 2021
The Nordic model and social sustainability
Conference date: 8-9 December 
In times of crisis, the Nordic welfare model is challenged, and the COVID-19 pandemic in particular has served as a kind of stress test for how the systems handle external threats. The question is: how have the Nordic countries coped with the challenges of the pandemic compared to other countries in Europe?

During the day there will be a seminar on labor market integration of refugees - a welfare challenge in the Nordic region and the role of civil society and non-governmental organisations in integration efforts
Read more about the Nordic Welfare Forum 2021
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera