Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
1 - 2023
Bild på Göran Forsgren som står framför en bokhylla och vinkar med en hand.
Mange besøk rundtom i Norden – og snart står Canada for tur
Det har vært en lang vinter med mye snø de fleste steder. Men nå ser jeg at solen titter fram, lengre og lengre for hver dag.
Senvinteren og våren, fram til nå, har vært travel, med mange reiser. 
Og forresten, har dere lagt merke til våre nye videoklipp på Facebook, med engelsk tale og norsk tegnspråk? Følg oss på 
Facebook og få tilgang til alt vi legger ut!

Det har vært lærerikt å få treffe ledergrupper fra de forskjellige nordiske land og ekspertnettverkene som er knyttet til døvblindevirksomheten. Jeg har fått masse god informasjon som jeg tar med meg i det videre arbeidet.
I juni arrangerer vi Nordisk lederforum om døvblindhet i Reykjavik på Island, mens jeg i juli skal delta på DbI sin 18. verdenskonferanse i Ottawa, Canada. Begge er arrangementer jeg ser fram til og det kommer mer informasjon fra disse i neste nyhetsbrev.
For å dele mer informasjon om døvblindevirksomheten i Nordens velferdssenter, har vi laget en egen brosjyre.
Og ikke glem å kontakte oss hvis det er spørsmål eller saker dere ønsker å gjøre oss oppmerksomme på eller diskutere.

Med ønske om en fin vår til dere alle!
Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren//Yrö Koskenoksa
Bild av 32 deltagare på kursen som står tillsammans ute i gräset.
Foreldreperspektivet sentralt på vårt kurs
Kurset Co-creating Language with children with deafblindness ble avholdt i vår søsterorganisasjon Nordregio sine lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. I alt var det 32 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Latvia.
Foreldreperspektivet sto sentralt. Janna Brattli, mor til en jente med medfødt døvblindhet, var med og delte sine erfaringer og la til rette for diskusjoner om hva foreldre trenger i å støtte og utvikle kommunikasjon med egne barn som har medfødt døvblindhet.
I tillegg til foreldreperspektivet var det fokus på hvordan støtte foreldre, språkutvikling, taktil kommunikasjon og videoanalyse.
Deltakerne var spesielt fornøyd med Jannas bidrag og de praktiske øvelsene på kurset.
Bild på två äldre händer som läser en bok med braille.
Fjernterapi en løsning under Covid-19 for personer med døvblindhet
NYHET | nordicwelfare.org
Selv under normale forhold utgjør personer med døvblindhet en sårbar gruppe som opplever mye isolasjon – og pandemien rammet denne gruppen hardt. Kurs i Braille og fjernterapi var noen av løsningene som gjorde det lettere, noe vi kan lese i rapporten fra Nordens velferdssenter: Reducing social isolation and loneliness during the COVID-19 pandemic – Examples of promising practice from the Nordic countries.
Les mer i lenket artikkel om denne rapporten
Bild på liten pojke och pappa som är ute och fiskar ihop vid en sjö.
Taktile overganger – erfaringer delt av personer med ervervet døvblindhet
NYHET | nordicwelfare.org
Hvordan er det å bli diagnostisert med syns- og hørselstap for så gradvis å miste en eller begge av disse sansene? Er det bare et tap? Eller kan det også medføre en overgang til den taktile sans?
En overgang du kanskje trenger en siesta fra innimellom. Prosjektet Tactile Transition undersøker disse overgangene gjennom å intervjue personer i de nordiske land, Nederland og England om deres egne erfaringer med endringer i bruk av sanser.
Les mer om prosjektet taktile overganger i denne artikkelen
Møter med nettverk og studiegruppe
På tur i Norden
De nordiske nettverk på døvblindeområdet møtes fysisk en gang hvert år, i tillegg til digitale møter.
Så langt har jeg hatt gleden av å delta på møter med tre av nettverkene og en studiegruppe. Møter med de resterende nettverk gjennomføres senere inneværende år. 
Porträtt på Göran Forsgren som står framför de nordiska flaggorna
Bild på fem kvinnor som står framför en skäm med ytterligare en deltagare på storbild
Nordisk nettverk om kommunikative relasjoner
Det Nordiske nettverket om kommunikative relasjoner gjennomførte sitt fysiske møte i Ålborg i Danmark den 15. – 16. mars. Hovedfokuset var på diskusjoner og planlegging av nettverkets framtidige arbeid.
I sammenheng med dette møtet ble en nasjonal nettverksdag om kommunikative relasjoner arrangert, dette i samarbeid mellom det nordiske og det nasjonale nettverket. 27 personer deltok og lot seg engasjere i video analyse.
Bild på fyra kvinnor som sitter runt ett bord med varsin dator
Nordisk nettverk om taktilt språk
Den 23. og 24. mars ble jeg med Nordisk nettverk om taktilt språk på deres møte i Finspång, like utenfor Norrköping i Sverige. Her var fokus på forberedelsene til kurset i april. Se for øvrig eget innslag om kurset i dette nyhetsbrev.

Vi fikk også gleden av en guidet omvisning på Mo Gård i forbindelse med vårt besøk.
En grupp på åtta personer står tillsammans i en hall
Nordisk nettverk om kognisjon og medfødt døvblindhet
For møtet med Nordisk nettverk om kognisjon og døvblindhet dro jeg den 28. mars til Groningen i Nederland. De er nå i gang med planlegging og forberedelse til et webinar som skal holdes kommende høst. Mer om dette kan du lese i vårt neste nyhetsbrev.
En grupp på sju personer står framför en skärm med en bild på ytterligare en kollega
Studiegruppe om Usher syndrome
Den 31. mars møttes studiegruppen om Usher syndrom i København for å ferdigstille sin søknad for å bli et formelt nordisk nettverk i Nordens velferdssenter. Alle kom godt forberedt, og arbeidet gikk smidig og fort.
Ole Wøssner, Line Rishøj, Henriette Hermann Olesen, Helle Buelund Selling, Lotte Hornung, Anette Rud Jørgensen og Louise Christensen
Møte med de nasjonale ledernettverk 
640x640transp En stor grupp personer står tillsammans utomhus på en trappa med blå himmel
Denne våren har jeg startet mine besøk og hatt møter med de forskjellige nordiske ledere og ledernettverk innom døvblindeområdet. Det er masse å lære om systemene i de forskjellige landene og veldig nyttig å kunne vite om forskjeller og ulikheter på tvers av de nordiske grenser.
Først ute var Nationellt kunskapcenter för dövblindfrågor i Lund, hvor jeg fikk god innføring i det svenske systemet fra Lena Göransson (nedan til höyre) och Helene Engh(nedan til venstre).

Etter det var jeg i Aalborg hvor det danske ledernettverket (CFD og CDH) samlet seg for å gjennomføre møte med meg. Dette ble også en lærerik dag med mer innsikt i hvordan døvblinde arbeidet er organisert i Danmark.

I Norge dro jeg helt opp til Tromsø, som på folkemunne kalles Nordens Paris, og møtte Nasjonal kompetansetjeneste for døvblindesine representanter.

I juni skal jeg besøke det islandske ledernettverket og det finske er satt opp med møte til høsten. Mer om dette kommer i neste nyhetsbrev.
Porträtt bild på leende kvinna
Porträttbild på kvinn
Bild på soffa och soffbord med fyra broschyrer om dövblindhet
Hjelp oss å spre våre brosjyrer!  
Her er våres nye broschyr. Her har vi lagt inn QR koder slik at man lett kan navigere til vår Facebook side, registrere seg for nyhetsbrev og ikke minst få direkte tilgang til våre publikasjoner.
Ønsker du å spre informasjon om oss? Send meg en e-post så sender jeg noen brosjyrer til deg i posten.

Följ Nordens välfärdscenter i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$