Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
November 2021
Fem ungdomar promenerar på gatan.
Ungdomar från Norden i expertgrupp om coronakrisens konsekvenser
Under covid-19-pandemin drabbades barn och unga i Norden av de restriktioner som infördes. Restriktionerna påverkade barnens och ungdomarnas skolgång, fritid, sociala kontakter samt fysiska och psykiska hälsa. Projektet Nordiskt samarbete om barn och ungas deltagande och utveckling efter coronakrisen har nu fått en expertgrupp. I den ingår ungdomar från tre nordiska länder och åtta myndighetsexperter i Norden.

Läs mer om Nordens välfärdscenters arbete med projektet Nordiskt samarbete om barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19-pandemin
En grupp på fem personer sitter i en soffa och pratar.
640x640transp Sök pengar för nordiskt nätverkande kring funktionshinder
640x640transp Ansökan är nu öppen för funktionshindersorganisationer som samarbetar över gränserna i Norden eller ihop med organisationer i Baltikum.

Stödordningen finns för att organisationer ska kunna inspirera varandra, lära av varandras erfarenhet och mötas kring gemensamma frågor i Norden.

Läs mer om hur ni söker pengar från stödordningen här

640x640transp Kvinna sitter på ett berg och ser ut över havet.
Fakta, intervjuer och statistik om utrikes-födda kvinnors etablering
Kartor kan tydliggöra och förenkla ett budskap och göra det lättare att ta till sig nytt vetande. Därför har Nordens välfärdscenter valt att presentera en del av materialet på vår webbplats i form av StoryMaps.

Det handlar om temaområdet utrikesfödda kvinnors etablering där vi har kombinerat interaktiva kartor med fakta, filmer, texter och statistik.

Läs mer om Nordens välfärdscenters användning av StoryMaps kring temaområdet utrikesfödda kvinnors etablering
Nordens välfärdscenters evenemang
Integration på den nordiska arbetsmarknaden - i skuggan av pandemin, 18 november, Stockholm/online

Nordiskt välfärdsforum 2021: Den nordiska modellen och social hållbarhet, 8-9 december, Helsingfors

Webinar 9 December: We hear with our brains

Alla evenemang hittar du här

Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera