Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
September 2023
Bilde av Gøran sammen med DbI styremedlem Roxanna Spruyt. Gøran og Roxanna gir hverandre en klem.
Et hektisk men lærerikt år
Tempus fugit! Tiden flyr! Og sannelig har den fløyet det siste året. Det føles ut som jeg akkurat har kommet inn på kontoret hos Nordens velferdssenter til første arbeidsdag, så har jeg blunket og ett år har passert.
 
Det har vært et utrolig flott år med mange opplevelser, nye og gamle bekjentskaper, mange nye oppgaver og ikke minst innsyn i hvordan de forskjellige nordiske land arbeider med døvblindespørsmål. Hver dag lærer jeg noe nytt, blir inspirert og virkelig takknemlig over at jeg kan være med på å bidra inn på et så viktig område.
Nå står høsten for døren og oppfølging av påbegynte oppgaver og start av nye, venter.
Arbeidsgrupper og nettverk skal ha møter, det skal arrangeres webinar og kurs, begge deler i desember, så husk å sette av datoene. Det er fortsatt ledige plasser på kurset i selvregulering, og dette kan du lese mer om i eget innslag! Der finner du også lenken til påmelding.
Selv om dagene blir kortere tenker jeg at det er mye spennende å fylle dem med! Og med det ønsker jeg dere alle en riktig flott og inspirerende høst både på arbeid og på fritid!
Og som vanlig, ikke glem å kontakte oss hvis det er spørsmål eller saker dere ønsker å gjøre oss oppmerksomme på eller diskutere.
På bildet ser dere meg sammen med Roxanna Spruyt som er medlem i DbI styret.

Gøran (Göran) AGC Forsgren // Yrjö Koskenoksa
Verdenskonferansen i Canada
640x640transp Bilde av Jude Nicholas med sitt diplom som han fikk sammen med sin ærespris.
Ærespriser til Norge ved Jude Nicholas og Anne Varran Nafstad
Deafblind International sin 18. verdenskonferanse ble gjennomført i Ottawa, Canada i juli dette år.

Når jeg gikk rundt og snakket med deltakerne, både før, under og etter konferansen, kom det klart fram at det de aller fleste satte pris på vår å treffe gamle og nye kollegaer, etablere nye nettverk og kontakter samt kunne ha faglige diskusjoner på tvers av landegrenser.
Det var mange spennende workshops, og vi kunne merke en sterk nordisk representasjon på disse.
Ærespris ble tildelt Anne Varran Nafstad og Jude Nicholas fra Norge, og vi gratulerer begge og takker for deres bidrag til døvblinde feltet.
Portrettbilde av Henriette Herman-Olesen. Henriette har på hvit bluse og briller med rød innfatning.

"Vi må ikke glemme å kjempe for gruppens rettigheter og framtid i årene som kommer"

På konferansen sitter jeg sammen med Henriette Hermann-Olesen som har jobbet innen døvblinde feltet i 28 år. I dag er hun ansatt som tilbudsleder på området for Kommunikasjon og spesialpedagogikk ved CDH i Aalborg. Og i løpet av disse årene var hun i NVC fra 2009 – 2013 og videre involvert i det internasjonale arbeidet som styremedlem og vise president (2019 – 2023) i Deafblind International i perioden 2009–2023.

Jeg ber Henriette om å gjøre noen betraktninger over hvilke forskjeller hun opplever innom døvblindeområdet i Norden og verden for øvrig.

- Det er mange som bruker den nordiske definisjonen av døvblindhet og ser til oss i Norden hvordan vi jobber. Men det er store forskjeller i hvordan man ser på døvblindhet i seg selv og hvem man regner til gruppen personer med døvblindhet. Mange regner bare personer med ervervet døvblindhet som en del av gruppen og velger å plassere personer med medfødt døvblindhet inn under gruppen personer med multisammensatte vansker eller funksjonsnedsettelser. Så i tilnærming til brukergruppen ser jeg at det er forskjellig tilnærming.

Framtidig internasjonalt arbeide
- Deafblind International ønsker å fokusere mer på definisjon av døvblindhet i årene som kommer. Hvordan dette skal skje blir interessant å følge med på. Om man skal utvikle en ny og egen definisjon eller bruke den nordiske definisjonen som grunnlag, gjenstår å se. Uansett blir dette et spennende arbeid og det er viktig å ha i mente at den nordiske definisjonen, som er en funksjonell definisjon, er påvirket av ICF (International Classification of Functioning).Henriette ser ut i luften – et glimt av framtid kan skimtes i hennes øyne.
- Vi må ikke glemme «advocacy», altså det å kjempe for gruppens rettigheter og framtid, i årene som kommer! Det har vært et stort generasjonsskifte i fagfeltet. De som tidligere stod på barrikadene, har nå gått av. Det politiske arbeidet på vegne av personer med døvblindhet må være i fokus, ikke bare det faglige arbeidet. Selvfølgelig er fagutvikling viktig, men likeså er det politiske arbeidet som vi bidrar til.

Norden versus verden forøvrig
Gjennom en lang yrkeskarriere har Henriette opparbeidet seg en enorm mengde av fagkunnskap på fagområdet. Jeg ber henne derfor å trekke ut hva hun tar med seg videre fra det nordiske versus det internasjonale arbeidet.
- I Norden ligger det en utrolig styrke i deling av faglig kunnskap. Vi er vant å jobbe i dybden, driver med kompetanseoverføring både nasjonalt og på tvers av de Nordiske grensene og ikke mins er vi til støtte for hverandre.- Internasjonalt er fokuset på å kjempe for personer med døvblindhet sine rettigheter. Det er fokus på advocacy.
- Når man setter sammen det nordiske og det internasjonale perspektivet er det viktig i arbeidet med definisjon av døvblindhet at man ser på det spesielle i det spesielle. Ikke bare se på døvblindhet som et begrep. Vi må se individet, hvem er personen bak døvblindheten. Vi må aldri glemme at det er mennesket som skal være i sentrum!
Tusen takk også til Henriette for dine verdensomspennende bidrag inn i døvblinde arbeidet!
Bilde av en gutt som ser ut til å skrike høyt.
Kurs i selvregulering i desember
KURS | Self-regulation: When emotions and expressions become a challenge
Selvregulering kan være vanskelig for oss alle. Tenk deg da de utfordringer dette innebærer for mennesker som har tilleggsvansker, slik som syns- og hørselsvansker, døvblindhet, kognitive utfordringer, a-typisk kommunikasjon og så videre. Dette er en reell utfordring mange av oss møter daglig og vi undrer oss: Hvordan kan jeg hjelpe? Hvilke verktøy finnes det når man møter på utfordringer knyttet til selvregulering?
Høres dette interessant og nyttig ut for deg? Noe du har behov for i din arbeidshverdag?
Vi har fortsatt plasser ledig, så meld dere på så fort som mulig! Kurset er i Stockholm.
Velkommen til kurs om Selvregulering
Nettverk
Nettverkets medlemmer som sitter rundt et bord og titter mot kameraet.
CHARGE-nettverket arbeider med publikasjon
I mai samlet det Nordiske nettverket for CHARGE-syndrom seg i Bergen, Norge.
Arbeidet med kommende publikasjon var hovedtema på programmet. Arbeidet er godt i gang og vi ser fram mot publikasjonen som kommer i løpet av 2024.
Gruppebilde av nettverkets medlemmer som står foran en skjerm med bilde av medlem som deltar digitalt.
Nytt Nordisk nettverk godkjent
Vi ønsker også å gratulere Studiegruppen om Usher syndrom som nå har blitt Nordisk Nettverk om Usher syndrom. Deres søknad om å bli nettverk ble godkjent av Nordisk Lederforum på Island i juni.
To personer som foreleser. Står foran skjerm.
Medlemmer i Nordisk Lederforum samlet rundt et bord.
Nordisk lederforum for døvblindespørsmål 2023
Islands hovedstad, Reykjavik, var treffstedet for årets lederforum, som ble avholdt den 14. – 16. juni. For meg var det første gang jeg møtte alle ledere innen døvblindeområdet samlet på et sted, og det var både hyggelig og lærerikt.
 
Rapporter fra alle ekspertnettverk og fra organisasjonene selv samt søknader ble gjennomgått. I tillegg var det faglige opplegg rundt læring i livsløpsperspektiv, covid-19 sin betydning for døvblinde og kulturelt innslag med på programmet. Sistnevnte var i regi av kunstner Júlíus Birgir Jóhansson. Her fikk vi sett mange av hans verker som ga innsikt i hvordan man jobber form og farge når man selv har døvblindhet.
Neste år er det Sverige som er vertsland for Nordisk lederforum, og vi gleder oss allerede til gjensynet!
Kurs og seminarer i de nordiske land
 • Danmark: Basisuddannelsen – at lægge krop til

 • Island:  See it, find it, use it – Supporting vision for complex learne

 • Sverige: Nytt prosjekt om ervervet døvblindhet og kommunikasjon – bli med og del dine erfaringer>
  Sveriges nasjonale kunnskapssenter for døvblindespørsmål (Nkcdb) søker profesjonsutøvere som ønsker å bidra inn i et nytt prosjekt. Målet er å finne ut hvilke metoder og intervensjoner profesjonsutøvere bruker for å gi støtte til personer som opplever endringer i egen kommunikasjon grunnet progredierende tap av syn og/eller hørsel.
  Kontakt Linda Eriksson eller Caroline Lindström for påmelding og mer informasjon.

 • Nkcdb’s 20 års jubileum – sett av datoen!
  Sveriges nasjonale kunnskapssenter for døvblindespørsmål feirer sitt 20 års jubileum med webinar. Webinaret tar opp temaer som Populasjon og praksis og Forskning på kombinert syns- og hørselstap/døvblindhet. Presentasjonene holdes enten på svensk eller engelsk.
  Dato og tid er: 14. desember klokken 09:00–15:15.
  Du behøver ikke å registrer deg for å delta. Zoom-lenke er åpen for alle, bare følg følgende lenke. 
  Nkcdb sine webinarer høsten 2023:
 • 7. september: Ny virksomhetsleder og ny kontrakt for Nkcdb
 • 13. september: Å ta i bruk dynamisk kartlegging
 • 5. oktober: Fjernkommunikasjon for alle
 • 19. oktober: Døvblindhet for personer som jobber med cochlea implantat
 • 2. november: muligheter og hindringer i voksenlivet
  For mer informasjon om disse webinarene, se Nkcdb sin nettside.

Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$