Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
April 2024
Grandmom walking in forest with a little girl
Conference: Preventing dementia in the Nordics: Evidence-based measures across the life course

Currently an estimated 500,000 people in the Nordic countries have dementia, and the numbers are on the rise. As there is no existing cure, it’s vital to implement preventive measures that promote brain health and mitigate the challenges of living with dementia.

The Swedish Ministry for Health and Social Affairs in collaboration with the Nordic Welfare Centre welcome Nordic and Baltic colleagues working in dementia and public health policy to a conference in Stockholm on 4 September 2024. Registration opens 1 May.

Read more about the conference
Mød Nordens velfærdscenter på nordisk gerontologisk kongres
Karolinska Institutet i Stockholm er vært for den 27. nordiske gerontologiske kongres den 12.-14. juni. Under teamet Ageing in a transforming world samler kongressen forskere, beslutningstagere og praktikere. Kongressen er arrangeret af Sveriges gerontologiske selskab, Svensk geriatrisk forening og den Nordiske gerontologiske forening.

Kom og mød Nordens velfærdscenter på vores udstilling og hør mere om arbejdet inden for forebyggelse, aldersvenlige byer og samfund og velfærdsteknologi i Norden.

Læs mere om den nordiske gerontologiske kongres
640x640transp Närbild på äldre man som blickar framåt, ungdomar i bakgrunden
Nordic Day 2024 is approaching!
This year the Nordic Day focuses on the importance of co-creation of social services. Cities from the Nordic network of age-friendly cities and communities will present and discuss examples of inclusion and co-creation of social services with older adults with migrant background. The Nordic Day will be held in June in conjunction with the European Social Network (ESN) organising its annual conference.

Read more about the Nordic Day 2024
Pärmbild till rapporten Han gick in i garderoben igen
640x640transp Ny nordisk rapport om ældre LGBTI-personers møde med pleje og omsorg
640x640transp De seneste årtier er situationen for ældre LGBTI-personer forbedret i de nordiske lande; øgede rettigheder på sociale og juridiske områder, mere beskyttelse mod diskriminering, større synlighed og flere muligheder for fællesskaber.

Dette til trods viser studier, at kønsidentitet eller seksuel orientering, der ikke følger de heteroseksuelle normer, markant øger sandsynligheden for et dårligt helbred.

På initiativ fra Nordisk Ministerråd har Nordisk information för kunskab om kön udarbejdet en rapport om ældre LGBTI-personers levevilkår og livskvalitet med særligt fokus på mødet med sundheds-, pleje- og omsorgsindsatser.

Læs rapporten Han gick in i garderoben igen
640x640transp Två kvinnor dricker kaffe utomhus
Arbejdet mod et aldersvenligt Norden styrkes
Som de første i Norden er Senteret for et aldersvennligt Norge tiltrådt som officiel samarbejdspartner i WHO’s Global Network for Age-Friendly Cities and Communities. Senteret er et nationalt kompetencecenter forankret i Helsedirektoratet i Norge og vært for det nationale netværk for aldersvenlige byer og samfund med 216 medlemmer.

Læs mere om Senteret for et aldersvenneligt Norge
Äldre man och kvinna spelar boule
640x640transp Netværket for aldersvenlige byer og samfund vokser
640x640transp Upplands-Bro kommune i Sverige er optaget som nyt medlem af WHO’s globale netværk for aldersvenlige byer og samfund og er blevet del af det Nordiske netværk, som Nordens velfærdscenter koordinerer. I Upplands-Bro arbejder de blandt andet med projekt Omdaning-Bro, der med et stærkt fokus på inddragelse af ældre voksne og at lytte til deres ønsker og behov, sigter projektet mod at renovere og bygge nye områder i kommunen.

Læs mere om Upplands-Bro som en aldersvenlig kommune
Læs også...
Danmark: Aftale om ny lov på ældreområdet

Danmark: Redegørelse om ældreområdet 2024 fra Social- Bolig- og Ældreministeriet

Danmark: Foreningen Realdania har evalueret tre bofællesskaber for ældre voksne (seniorbofællesskaber)

Finland: Nye kvalitetsanbefalinger for at fremme aktiv aldring og god funktionsevne

Finland: Professor Teppo Kröger, Jyväskylä Universitet, modtager Sohlberg Prisen 2024 på den Nordiske Kongres i Gerontologi

Finland: Pris for lovende forsker inden for gerontologien til Kaisa Koivunen

Norge: Ny rapport fra Aldring og Helse: Hvordan har koronapandemien påvirket eldre?

Norge: Generationsfestival 31. maj i Bergen

Sverige: Antallet af hjemløse over 65 år er steget, viser redegørelse fra Socialstyrelsen

Sverige: Ny redegørelse viser et todelt syn på at blive ældre

Sverige, Danmark og Finland: Komparativt studie om kontinuitet i pleje efter udskrivning fra hospital

Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$