Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
September 2022
Picture of two children hugging each other outside.
New report: How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol exposure

The primary focus of this report is the post-pregnancy period and the support and follow-up for children born with prenatal alcohol exposure, and their families. In this report, the Nordic Welfare Centre provides recommendations to the Nordic countries on how to prioritise and strengthen the focus on children and their families affected by prenatal alcohol exposure to ensure them the best framework for a good life.

Read and download the report How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good life?
Man and woman sitting in a sofa wearing VR headsets.
640x640transp Nordiska indikatorer ska stödja aktivt åldrande
640x640transp Aktivt och hälsosamt åldrande är ett tema som är aktuellt, inte bara i Norden utan också i Europa och globalt. Nordens välfärdscenter har i samarbete med Nordregio undersökt vad ett aktivt och hälsosamt åldrande i Norden innebär samt vilka typer av indikatorer som kan beskriva och mäta detta. Studien resulterade i rapporten Indicators for Active and Healthy Ageing in the Nordic Region.

Läs artikeln och rapporten Indicators for Active and Healthy Ageing in the Nordic Region
640x640transp Young smiling woman standing on a school yard with arms crossed.
Digitalt frukostmöte om ensamkommande barn
Ensamkommande flickor – kunskap eller myter? Välkommen att delta i vårt digitala frukostmöte den 6 oktober om ensamkommande barn. Seminariet kommer bland annat att handla om mottagande och boendelösningar, kultur och religion, vänner och fritid, skola och familjeåterförening, med jämförelse mellan Norge och Sverige.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här
Light yellow cover of NAD 4/2022.
640x640transp Nordic Studies on Alcohol and Drugs
640x640transp Känner du till NAD, vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs? NAD har fokus på artiklar om alkohol, narkotika, spel, ätande och rökning. Tidskriften finns att läsa gratis på nätet.

Här kan du läsa det senaste numret av NAD 4/2022
Nordens välfärdscenters evenemang
Equal opportunities for children of foreign origin with developmental disorders in the Nordics, 27 September, Helsinki

Webinar: User involvement in the Nordic region, 26 October

Nordic governmental conference about physical activity, 27 October, online

Alla evenemang hittar du här
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera