Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från folkhälsoområdet
Oktober 2022
Two happy children hugging each other outside.
New report: How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol exposure
The primary focus of this report is the post-pregnancy period and the support and follow-up for children born with prenatal alcohol exposure, and their families. In this report, the Nordic Welfare Centre provides recommendations to the Nordic countries on how to prioritise and strengthen the focus on children and their families affected by prenatal alcohol exposure to ensure them the best framework for a good life.

Read and download the report How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good life?
640x640transp Two blue dices on top of each other.
The Finnish gambling policy programme in a Nordic context
Finland got its first ever governmental Gambling Policy Programme in May 2022. The programme sets guidelines for prevention and reduction of gambling harm up to the year 2030, and serves as a part of the national Substance use and addiction strategy.

Read more about the Finnish gambling policy programme
Bottnen av gröna vinflaskor fotograferade underifrån.
640x640transp Alkohol – fortfarande ingen vanlig handelsvara
640x640transp Under det senaste decenniet har mycket hänt på den globala alkoholpolitiska arenan. Alcohol - No Ordinary Commodity 3 lyfter bland annat upp att alkoholindustrin vunnit alltmer makt och inflytande. Detta har till exempel skett genom att marknadsföringen blivit mer aggressiv, snabb och digital.

Läs artikeln om forskning om evidensbaserad alkoholpolitik och alkoholpolitiska åtgärder
640x640transp Tomma orangefärgade plaststolar på rad.
Varför är brukarrum en så svår politisk fråga?
Under hela 2000-talet har narkotikaanvändningen ökat i Finland. Idag dör fem personer varje vecka till följd av antingen överdoser eller ett långvarigt narkotikabruk. Samtidigt skiftar Finlands narkotikapolitik långsamt från straff och kontroll till skadereducering. Ett tecken på det är att debatten om brukarrum har fått vind i seglen.

Lär mer om debatten om brukarrum i Finland
Två vinglas med rödvin i varav det ena glaset är söndrigt.
640x640transp Många påverkas negativt av andras drickande
640x640transp En enskild persons alkoholkonsumtion kan orsaka problem och lidande för familj, vänner, kollegor och även okända människor som bara råkar befinna sig i närheten. Forskning som fokuserar på negativa konsekvenser till följd av någon annans drickande har under de senaste två årtiondena utvecklats till ett eget forskningsfält. På engelska talar man om Alcohol’s Harm to Others eller Harm from others’ drinking.

Läs artikeln om forskning som fokuserar på problem som beror på andras drickande
640x640transp Bild av nordiska länders flaggor och texten Mariehamn.
NADRA 2022
The Nordic Alcohol and Drug Researcher’s Assembly has been gathering for 38 years – this year the conference took place in Mariehamn, Åland. The event has long served as a platform for networking, sharing interdisciplinary ideas, knowledge and discussions among the research community. PopNAD provides some short glimpses of the conference.

Read more about NADRA 2022 here
Pärmbild av NAD 4/2022.
640x640transp Nordic Studies on Alcohol and Drugs
640x640transp Känner du till NAD, vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs? NAD har fokus på artiklar om alkohol, narkotika, spel, ätande och rökning. Tidskriften finns att läsa gratis på nätet.

Här kan du läsa NAD 4/2022
Nyheter från andra medier och organisationer
Danmark: Er computerspil blandt børn og unge et problem?

Finland: Veikkaus vill övergå till ett licenssystem

Norge: Studentene ønsker flere alkoholfrie arenaer

Sverige: Lustgas bland unga 2022

Fler nyheter hittar du på popNAD.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera