Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
Januari 2023
Crowd moving forward.
The vitality of the Nordic welfare model in focus at the Nordic Welfare Forum 2023
There are several big challenges to the welfare sector, each with long-term consequences. A war has started geographically close to the Nordic region. The threat to the climate and environment raises demands for bigger changes in society than we are used to.

At the Nordic Welfare Forum 2023 in Iceland, the Nordic welfare model and its vitality will be discussed from different points of view. The event takes place in Reykjavik on 2 June.

Read more about the Nordic Welfare Forum 2023
640x640transp Äldre vuxna sitter på marken utomhus och tänjer.
Heterogent perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande behövs
Vad vet vi om äldre vuxnas levnadsvillkor och möjligheter att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Norden? Hur påverkar kön, utbildning eller socioekonomisk status ett aktivt och hälsosamt åldrande? Nordens välfärdscenter har i samarbete med Nordregio undersökt vad aktivt och hälsosamt åldrande i Norden innebär.

Läs artikeln Mer heterogent perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande behövs

Ladda ner rapporten Active and Healthy Ageing: Heterogenous perspectives and Nordic indicators
Uppräckt hand framför en grupp av människor.
640x640transp Brukarinflytande i Norden - brokigt fält med utvecklingsmöjligheter
640x640transp De nordiska länderna är överens om att ökat brukarinflytande behövs. En ny kunskapssammanställning visar att länderna tar sig an utmaningen på olika sätt och att det finns frågor som behöver besvaras för att brukarinflytandet ska kunna stärkas.

Läs mer om brukarinflytande i Norden
640x640transp Unrecognizable disabled man sitting in a wheelchair, close up.
Nytt program för funktionshindersfrågor
Ökat fokus på unga, åtgärder för en tillgängligare arbetsmarknad och erfarenhetsutbyte kring många praktiska frågor finns med i det nya nordiska programmet för samarbete om funktionshindersfrågor. Programmet styr samarbetet på funktionshindersområdet de kommande fem åren och det finns på åtta olika språk, inklusive de nordiska språken.

Läs mer om det nya programmet för funktionshindersfrågor
Vy över sjö, skog och båthamn. Lahtis är centralort i landskapet Päijänne-Tavastland.
640x640transp Päijänne-Tavastland visar vägen för välfärdsreform i Finland
640x640transp Finland genomförde vid årsskiftet en stor reform av hela den offentliga social- och hälsovården med målet att välfärdstjänster ska fungera väl ihop och att individer ska få snabb hjälp i ett tidigt skede. En region som redan jobbat på det sättet i flera år är Päijänne-Tavastland (Päijät-Häme).

Läs artikeln om Päijänne-Tavastlands integrerade hälso- och sjukvård
640x640transp Cover of the report. A bottle cap on the ground in a puddle of water.
New report: Alcohol and drug prevention in the Nordic countries
In a world where drug use is on the rise and new variants are frequently discovered and produced, the need for effective prevention is stronger than ever. In September Nordic organisations and experts met in Oslo at the conference Alcohol and drug prevention in the Nordic countries. Our conference report summarises the main themes and ideas presented at the conference.

Read more about and download the report Alcohol and drug prevention in the Nordic countries – A conference report
Nordens välfärdscenters evenemang
Webbinarium: Strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden, 25 januari

Webinar: Reducing social isolation and loneliness – the impact of the COVID-19 pandemic, 7 February

Course: Co-creating language with children with deafblindness, 18–20 April, Stockholm

Alla evenemang hittar du här
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera