Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
Februari 2023
Senior blind man reading a braille book at a table.
Remote therapy a solution during Covid-19 for people with deafblindness
Even in normal situations, people with deafblindness constitute a vulnerable group that experience a lot of isolation – and the pandemic hit this group hard. Letter courses in Braille and remote therapy were some of the solutions that made things easier, as shown in a new report from the Nordic Welfare Centre.

Read the article about solutions during Covid-19 for people with deafblindness

Download the report Reducing social isolation and loneliness during the Covid-19 pandemic – Examples of promising practice from the Nordic countries

Download the report The impact of the Covid-19 pandemic on social isolation and loneliness – A Nordic research review
Adult man and young boy sitting outside by water fishing.
640x640transp Project shares experiences about tactile transition
640x640transp What is it like being diagnosed with a combined seeing and hearing impairment and gradually losing one or both of those senses? The Tactile Transition Project is a uniquely designed, co-creation project studying the changes within the sensory system, specifically the tactile sense, of people with acquired deafblindness.

Read the article about the Tactile Transition Project
640x640transp Bild från evenemanget Konst och kultur för alla, en man spelar på ett instrument.
Konstnärer med funktionsnedsättning kan förnya konsten
Konst och kultur ska inte bara vara tillgängligt för alla att uppleva – utan också att skapa. ”Konstnärer med funktionsnedsättning bidrar till en rikare och mer innovativ konstvärld”, säger Ben Evans, en av talarna på konferensen Konst och kultur för alla, som hölls i Stockholm.

Läsa artikeln Konstnärer med funktionsnedsättning kan förnya konsten
Webbinarium: Strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden
Hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa, delaktighet och funktionsförmåga hos äldre vuxna. Under webbinariet som Nordens välfärdscenter ordnade den 25 januari 2023 delades nordiska exempel på policy och stödjande strukturer. Vi fick också ta del av två panelsamtal där mat och fysisk aktivitet diskuterades ur olika perspektiv.

Inspelning av webbinariet Strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden (Youtube)
Omslag av NAD 1/2023. Gul bakgrund med blå nad-text.
640x640transp NAD nummer 1/2023 ute
640x640transp Har du redan hunnit bekanta dig med det senaste numret av tidskriften NAD, Nordic studies on alcohol and drugs?

I februarinumret kan du läsa om bland annat unga muslimska kvinnor i den danska ungdomsalkoholkulturen, om speloperatörers profil i sociala medier i Finland och Sverige 2017–2020 samt om traumatiska upplevelser och PTSD-symtom vid missbruk.

Här kan du läsa NAD gratis på nätet
Nordens välfärdscenters evenemang
Course: Co-creating language with children with deafblindness, 18–20 April, Stockholm

Nordic Welfare Forum 2023: The vitality of the Nordic welfare model, 2 June, Reykjavik, Iceland

Alla evenemang hittar du här
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera