Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
Maj 2023
Leende äldre vuxna sitter utomhus på marken och stretchar.
Mer heterogent perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande behövs
Vad vet vi om äldre vuxnas levnadsvillkor och möjligheter att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Norden? Hur påverkar kön, utbildning eller socioekonomisk status ett aktivt och hälsosamt åldrande? Nordens välfärdscenter har i samarbete med Nordregio undersökt vad aktivt och hälsosamt åldrande i Norden innebär.

Läs artikeln Mer heterogent perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande behövs

Läs om och ladda ner rapporten Active and Healthy Ageing: Heterogenous perspectives and Nordic indicators
Kvinnlig sköterska håller i en pekplatta tillsammans med en äldre man.
640x640transp Hälsa och välfärdsteknik för ett förlängt självständigt liv
640x640transp Digitala tjänster är på stark frammarsch. Det gäller inte minst inom vård och social omsorg där regioner och kommuner behöver kunna erbjuda välfärdstjänster för allt fler människor. För många människor betyder en sådan utveckling att de kan leva ett längre självständigt liv med ökad trygghet.

Läs artikeln om hälso- och välfärdsteknikens roll för att främja ett självständigt liv
640x640transp Äldre kvinna och ung pojke sitter och dricker varm dryck i skogen.
Hälsofrämjande strategier och strukturer
Missade du webbinariet Strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden? Under webbinariet, som Nordens välfärdscenter ordnade den 25 januari 2023, delades nordiska exempel på policy och stödjande strukturer. Vi fick också ta del av två panelsamtal där mat och fysisk aktivitet diskuterades ur olika perspektiv.

Se inspelningen av webbinariet Strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden (Youtube)
Äldre man håller i kvinna bakifrån.
640x640transp Aggressionshändelser vanliga på boende
640x640transp I dag finns en ökad förståelse för att aggression hos personer med demens inte nödvändigtvis är ett symtom på sjukdomen. Det kan vara symtom på annat som är fel och som personen inte kan uttrycka på annat sätt än att bli arg.

Läs artikeln om aggressionshändelser hos personer med demens och som också bor på äldreboende
Digital workshop om Hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet i åldersvänliga städer och samhällen
Nätverket Åldersvänliga städer och samhällen höll tillsammans med Pia Nevala Westman, projektledare på Nordens välfärdscenter, en digital workshop om hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet i åldersvänliga städer och samhällen. Workshopen, som hölls den 16 februari, var en del av Nordens välfärdscenters projekt Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden.

I workshopen medverkade representanter för Reykjavik, Oslo, Esbjerg, Uppsala, Göteborg, Gävle och Östersund. Deltagarna delade med sig av goda exempel och funderade tillsammans på hur man kan implementera hälsofrämjande mellanmål på mötesplatser för äldre vuxna samt hur man praktiskt kan tillgängliggöra styrketräning för äldre vuxna. Övergripande nationella strategier som stödjer och anger riktningen för kommunernas hälsofrämjande verksamhet nämndes också. Ett exempel på detta är Norges nationella kost- och näringsstrategi från 2021.
640x640transp Conference speakers hand and sitting audience
Hälsosamt åldrande i fokus på konferens
Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad ordnar tillsammans med Kristianstads kommun och Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en konferens med fokus på hälsosamt åldrande. Konferensen hålls i Kristianstad den 14-15 september 2023. Projektledare Pia Nevala Westman från Nordens välfärdscenter medverkar i programmet med föreläsningen Förebyggande arbete och hälsosamt åldrande utifrån ett nordiskt perspektiv.

Läs mer om konferensen och anmäl dig senast den 22 juni
Nordisk forskning och goda exempel
Danmark: I det multietniska allaktivitetshuset Mosaikken i Esbjergs kommun kan äldre vuxna bland annat laga mat tillsammans, gå på temaföreläsningar om hälsa och hur man förebygger sjukdom samt delta i motionsaktiviteter.

Läs mer om allaktivitetshuset Mosaikken

Norge: Aldersvennlig Norge har sammanställt och publicerat goda råd för att leva ett gott liv hela livet. Materialet finns även på samiska och engelska.

Läs mer om hur du kan att leva ett gott liv hela livet

Sverige: Ny forskning visar att det inte är för sent att börja styrketräna för att man uppnått hög ålder. Äldre vuxnas muskler har god förmåga att svara på träning.

Läs mer om styrketräning i hög ålder

Sverige: En del äldre vuxna tycker att det är negativt att äta ensam, medan det för andra inte är något problem. Ny forskning från Uppsala universitet visar att individens preferenser och det kulturella sammanhanget påverkar upplevelsen av ensammåltider.

Läs mer om forskningen Perceptions and experiences of eating alone among community-living retired Swedes (på engelska)
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera